Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

Sayın Mehmed BARUT Hakkında

T.C.

            

ŞIRNAK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEHMED BARUTA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ

 

Sayın Mehmed BARUT

 

 

Borcun   Miktarı

 456.960,00   TL

Borcun   Sebebi

Otopark 01.09.2015 Tarih ve A.Ö:78/7,M.D:25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş   Raporu ile 24/06/2019 tarih ve 48/18 sayılı ek tazmin raporu ile 6704   sayılı ve 30/12/2020 tarihli Başkanlık Oluru

Borcun Doğuş Tarihi

 27.11.2014 ve sonrası

Faiz   Başlangıç Tarihi

Ruhsat Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren

Ödeme   Süresi

 Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün

Ödeme   Yeri

 Belediye Veznesi veya Banka Hesabı

İtiraz   Mercii

 Belediye   Başkanlığı

Borcun Ödeneceği Banka Bilgileri:

Banka Adı                                                      : Halk Bankası

Şube Adı                                                        : Şırnak Şubesi

IBAN No                                                       : TR50  0001  2009  6760  0007 0000  03

     

 01.09.2015 Tarih ve A.Ö:78/7,M.D:25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile 24/06/2019 tarih ve 48/18 sayılı ek tazmin raporuna binaen yapılan incelemede; 27.11.2014 tarihi ve sonrasında İmar İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptığınız, bu süre içerisinde yapılan (9) adet yapıdan alınması gereken otopark bedelinin 456.960,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
 
     Herhangi bir şekilde otopark bedeli alınmayarak, ilgililere tarafınızca yapı ruhsatı verilmesiyle kamu zararının ortaya çıktığı dolayısıyla söz konusu otopark bedelinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71 inci maddesine göre çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği göre 6704 sayılı 30/12/2020 tarihli başkanlık oluru ile kamu zararı oluştuğuna karar verildiği dolayısıyla kamu zararının ödenmesi gerektiği açıktır.

 

Bu belge ile yukarıda detaylı bilgisi verilen borç 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş olup tebliğ edilen borcun ödeme gününde hesaplanacak olan yasal faiziyle birlikte 30 gün içerisinde ödenmesi  gerekmektedir. Borcun tamamına veya bir kısmına yapılacak itirazlar olması halinde ise yukarıda belirtilen itiraz merciine tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yapılacak itirazlar 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak olup itiraz ve itirazı değerlendirme süresi 30 günlük ödeme süresini etkilememektedir. 30 günlük ödeme süresi içinde borcunuzu ödemediğiniz takdirde Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/4. maddesi gereğince alacağın tahsili yoluna gidileceği, alacağın tahsili yoluna gidilmesi nedeniyle doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretlerinin tarafınıza ait olacağı hususu tebliğ olunur.

 

Yukarıda yer alan kamu zararından dolayı düzenlenen ödeme emri önce kurumumuzda kayıtlı olan adresinize gönderilmiş olup adresinizde bulunmadığınız anlaşıldığından söz konusu tebligat geri iade edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda mernis adresinizin kurumumuzda kayıtlı olan adres ile aynı olduğu bu nedenle ödeme emri, mahalle muhtarına teslim edilmek üzere gönderilmiştir. Ancak mahalle muhtarı, söz konusu adresin yıkılmış olduğunu ve Mehmed BARUT isimli şahsı tanımadığını belirtmiştir.                 Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı kamu zararını kanuni 30 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, ödeme emrinde belirtilen miktara karşı bir itirazınız varsa veya sulh teklifinde bulunacaksanız bu 45 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde itiraz hakkınızı kaybedeceğiniz ve hakkınızda gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı, ilanen tebliğ olunur.


­