Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

ŞIRNAK MERKEZ SON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİ İLAN

 “Şırnak Merkez Riskli Alan 645 Ha Revizyon İmar Planı, Merkez Riskli Alan Dışı 540 Ha Revizyon ve İlave İmar Planı ile Merkez Riskli Alan İçinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 160 Ha Revizyon İmar Planı içinde TOKİ Etapları Dışında Belediyemize Yetki verilen alan olmak üzere Üç İmar Planını Tek Onama Sınırı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planları paftaları ve Plan açıklama raporları Şırnak Belediye Meclisinin 05.05.2020 tarihli ve 2020/… sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile uygun görülmüştür.

Bu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri gereğince Riskli Alan İçine ait plan kısmı 5233 sayılı Kanunun Geçici 6.maddesi kapsamında 15 (on beş) gün, Riskli Alan Dışına ait kısmı 30 (otuz) gün askıda kalmak üzere ilan edilmiştir.


­