Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STANDART HİZMET TABLOSU

 

 

ZABITA MÜDURLUGU HİZMET STANDARTLARI

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETIN TAMAMLANMA

SÜRESİ (ENGEÇ)

1

Alo 153 Şikâyet

 

3 İş Günü

 

 

2

 

Yazılı Şikâyetler (3071 sayılı

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun)

 

Dilekçe

 

30 iş Günü

 

3

 

Yazılı Şikâyetler (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)

 

Dilekçe

 

15 İş Günü

4

 

CİMER Müracaatı

Müracaat

15 iş Günü

5

Kurumlar Belge Talebi

Resmi Yazı

15 iş Günü

6

Kurumlar Bilgi ve Görüş Talebi

Resmi Yazı

15 iş Günü

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Sıhhi İşyeri Ruhsat Talebi

Dilekçe

Başvuru/Beyan Formu

Belediye borcu yoktur yazısı

Bina bildirim örneği

İmar durum belgesi

Tapu ve Kira Sözleşmesi Yapı Kullanım İzin Belgesi

Vergi Levhası

Oda Kayıt Belgesi (Esnaf ve Sanatkârlar)

Faaliyet Belgesi (Esnaf ve Sanatkârlar)

Şirket ise; Ticari Sicil Gazetesi

İtfaiye Raporu

İmza Sirküleri (Noter)

Zabıta Tutanağı (Zabıta Karakolu)

Harç Makbuzu (Belediye tahsilat)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yerleşim Yeri Belgesi

Sabıka Kaydı

Sağlık Raporu

Ustalık Belgesi veya Sözleşmesi

2 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)

 

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

 

 

8

 

Gayrı Sıhhi İşyeri Ruhsat Talebi

 Dilekçe

Başvuru/Beyan Formu

Belediye borcu yoktur yazısı

Bina bildirim örneği

İmar durum belgesi

Tapu ve Kira Sözleşmesi Yapı Kullanım İzin Belgesi

Vergi Levhası

Oda kayıt belgesi

Ticari Sicil Gazetesi

İtfaiye Raporu

İmza Sirküleri (Noter)

Zabıta Tutanağı (Zabıta Karakolu)

Harç Makbuzu (Belediye tahsilat)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yerleşim Yeri Belgesi

Sabıka Kaydı

Sağlık Raporu

Ustalık Belgesi veya Sözleşmesi

Çed Raporu

 

 

 

30 Gün

 

 

9

 

Umuma Açık İşyeri Ruhsat Talebi

Dilekçe

Başvuru/Beyan Formu

Emniyet Tahkikat Raporu

100 Metre Mesafe Krokisi

Muvafatkatname

Belediye borcu yoktur yazısı

Bina bildirim örneği

İmar durum belgesi

Tapu ve Kira Sözleşmesi Yapı Kullanım İzin Belgesi

Vergi Levhası

Oda Kayıt Belgesi (Esnaf ve Sanatkârlar)

Faaliyet Belgesi (Esnaf ve Sanatkârlar)

İtfaiye Raporu

İmza Sirküleri (Noter)

Zabıta Tutanağı (Zabıta Karakolu)

Harç Makbuzu (Belediye tahsilat)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yerleşim Yeri Belgesi

Sabıka Kaydı

Sağlık Raporu

Ustalık Belgesi veya Sözleşmesi

2 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)

 

 

30 Gün

 

 

Faaliyetten Men Kararı

24 Saat

Encümen Kararı

3 iş Günü

 

 

İşyeri Mühürleme

Resen

24 Saat

10

Umuma Açık İşyeri Ruhsat Bildirimi (Kolluk)

 

 

7 iş Günü

 

 

11

 

 

Mesul Müdürlük

Noterden Mesul Müdür Sözleşmesi

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Sabıka Kaydı

Kimlik Beyan Formu

Mesul Müdür Bildirim Formu

 

Aynı Gün

12

Nargile Sunum Uygunluk Belgesi

Mesafe Ölçüm Yazısı

1 iş Günü

 

13

 

Canlı Müzik İzin Belgesi

  Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görüşü

 

 

1 İş Günü

14

Aylık Ruhsat Bildirimi

 

Ay İçerisinde

15

Ruhsat İptali

Ruhsat İptal Dilekçesi      

Aynı Gün

 

16

 

Encümen Yazışmaları

  Tutanak

İdari Yaptırım Tutanağı

 

1 iş Günü

17

Kurum İçi Yazışmalar

Resmi Evrak

Süresi içerisinde

 

 

Dilekçe

 

 

 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

18

Pazar Yeri Tahsisi

Vergi Levhası veya Üretici Belgesi Oda Kayıt Belgesi

1 İş Günü

(Yer Olması Durumunda)

 

 

İkametgâh

 

 

 

Sabıka Kaydı

 

 

19

 

Ölçü ve Ayar İşleri

 

Beyanname

 

Yıl İçerisinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci

müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 ILK MURACAAT YERİ

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (153)

IKINCI MURACAAT YERI

BELEDIYE BAŞKAN YRD.

ISIM

Mehdi BİLGEÇ

İSIM

Mustafa BİRLİK

UNVAN

Zabıta Memuru

UNVAN

Zabıta Müdür V.

ADRES

Şırnak Belediye Başkanlığı

ADRES

Şırnak Belediye Başkanlığı

TEL

0486 216 12 05- dâhili 153

TEL

0486 216 12 05

FAX

 

FAX

 

E.POSTA

[email protected]

E.POSTA

 [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFİK ŞEFLİĞİ

 

 

 

 

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“T” Plaka Devirleri

Başvuru Formu.(Ek-l) (Devir eden kişiye ait dilekçe ve nüfus cüzdan fotokopisi.)

Vekil   ise, Vekaletname’de (            Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri

yapmaya ifadesi yazılı olacak.)

Araca  ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak). (Yeni araç ise faturası)

Durak veya Kooperatif satış sözleşmesi. (Noterden aslı)

Ticari  Taksi Tahsis Belgesi, ve araç değişikliği varsa Araç Uygunluk Belgesi için Ş.B.

Yılı Yıllık Gelir Tarifesinde belirtilen TL miktarının Tahsilat Veznesine ödendiğine dair

Dekontlar. (Araç Uygunluk Tespiti onaylandıktan sonra diğer harçlara ilişkin ödemeler yapılacaktır)

Zabıta Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Araç Uygunluk Belgesi.(Araç değişikliği varsa)

İlgili oda kaydı

Sabıka            kaydı aslı

Nüfus  cüzdanı sureti

İkametgâh belgesi (Şırnak Belediyesi sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya İkametgâh belgesi (Muhtardan kaç yıldır ikamet ediyor ifadesi elle yazılı olacak.)

Araç    Sahip/Şoförlerinin B Sınıfı için (2) Yıllık sürücü belgesine sahip olması aslını ve fotokopisini getirmesi,

Araç    Sahip/Şoförlerinin Mesleki Yeterlilik(SRC) ve Psikoteknik Belgeleri

Ş.B      Gelirler Müdürlüğü Tahsilat Şefliğinden geçmiş döneme ait borcu yoktur yazısı alınarak tarafımıza ibraz edilecektir.

Devir   Eden ve Devir Alan kişiye ait imza sirküsü (noterden aslı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

“S” Plaka Devir

Başvuru          Formu. (Devir Eden Kişiye Ait Dilekçe ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi)

Vekil   isi, Vekaletname’de (           aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri

yapmaya ifadesi yazılı olacak.)

Araç    Ruhsatının Aslı (Fotokopi Alınacak). (Yeni Araç ise Faturası)

Bağlı   Bulunduğu Kooperatif/Birlik Üyelik Belgesi. (Devreden Araç Sahiplerinden Kooperatif/Birlik Çıkış Belgesi, Devralan Üyelerden ise Kooperatif/Birlik Giriş Belgesi İstenilecektir.)

Zabıta Müdürlüğünce Düzenlenmiş Araç Uygunluk Tespit Belgesi. (EK-2)

Plaka  Devir ve Araç Tahsis Uyguluk Belgesi İçin Ş.B. ……. Yılı Yıllık Gelir Tarifesinde Belirtilen TL Miktarının Tahsilat Veznesine Ödenmiş Dekontu.

Esnaf  Sanatkar/Ticaret Odası Kaydı.

Şoförler          ve Otomobilciler Odası Kaydı.

Sabıka            Kaydı Aslı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

 

 

 

Nüfus  Cüzdan Sureti.

İkametgah Belgesi (Şırnak Belediyesi Sınırları İçerisinde En Az (2) Yıl ikamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden Alınmış Yerleşim Yeri Adres Belgesi veya İkametgah Belgesi (Muhtardan Kaç Yıldır İkamet Ediyor İfadesi Elle Yazılı Olacak)

Araç    Sahip/Şoförlerinin B Sınıfı İçin (5) Yıl, E Sınıfı İçin (2) Yıllık Sürücü Belgesine Sahip Olması, Aslını ve Fotokopisini Getirmesi.

Devir   Eden ve Devir Alan Kişiye Ait İmza Sirküsü. (Noterden Aslı)

Mali    Sorumluluk Sigorta Poliçe Fotokopisi.

15- Ferdi Koltuk Kaza Sigorta Fotokopisi.

16- Plastik Dosya. (Şahsen Başvuru)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D,M” Plaka Devir

Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir eden kişiye ait dilekçe ve nüfus cüzdan fotokopisi.)

Vekil   ise, Vekaletname’de (          Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)

Araca  ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak). (Yeni araç ise faturası)

Kooperatif hisse devri (Noterden Aslı)

Ticari  Plaka Tahsis Belgesi, Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi için Ş.B

Yılı Yıllık Gelir Tarifesinde belirtilen TL miktarının Tahsilat Veznesine ödendiğine dair dekontlar.

Zabıta Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Araç Uygunluk Tespit Belgesi. (Ek-4/1)

İlgili oda kaydı

Sabıka            kaydı aslı

Nüfus  cüzdanı sureti

İkametgâh belgesi (Şırnak Belediyesi sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya

İkametgâh belgesi (Muhtardan kaç yıldır ikamet ediyor ifadesi elle yazılı olacak.)

Araç Sahip/Şoförlerinin B Sınıfı için (3) Yıl, E sınıfı için (2) Yıl sürücü belgesine sahip olması aslını ve fotokopisini getirmesi,

Araç Sahip/Şoförlerinin Mesleki Yeterlilik(SRC) ve Psikoteknik Belgeleri

Ş.B Gelirler Müdürlüğü Tahsilat Şefliğinden geçmiş döneme ait borcu yoktur yazısı alınarak tarafımıza ibraz edilecektir.

Devir   Eden ve Devir Alan kişiye ait imza sirküsü (Noterden Aslı)

Ş.B. Güzergâh İzin Belgesi veya D4 Yetki Belgesi, Taşıt Kartı, Taşıt Belgesi, Güzergah Listesi asılları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

4.

 

 

 

Özel (Personel) Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi

Başvuru Formu (İlçe Merkezinde veya İlçeler Arasında Yapıyorsa İzleyeceği Güzergahı Tam Olarak Belirtilecek)

Aracın Ruhsat Fotokopisi.

Aracın Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçe Fotokopisi.

Vergi Levha Fotokopisi.

Sürücü           Belgesi Fotokopisi. (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)

Sürücü           Adli Sicil Kaydı Belgesi (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)

Sürücünün SRC-2 ve Psikoteknik Belgesi

Sözleşme (Şahsen Başvuru)

 

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi

Başvuru formu.

Araca  ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak).

3-Aile Birliği veya Veliler ile yapılmış olan sözleşme aslı (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Madde 7 Kapsamında) ve onaylı öğrenci listesi.

Mali sorumluluk sigorta poliçesi

Ferdi   kaza koltuk sigorta poliçesi

İlgili oda kaydı ve varsa kooperatif üyelik belgesi

Güzergâh İzin Belgesi için Ş.B. gelir tarifesinde belirtilen TL miktarının tahsilat veznesine ödenmiş dekontu.

Araç    Şoför/Şoförlerine ait Ehliyet (E için 5 yıllık, B için 7 yıllık olması şartıyla) , Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik(SRC) belge fotokopileri

Araç Şoför/Şoförleri için 26 yaşından gün almış olduğunu gösterir kimlik fotokopisi.

Araç Şoför/Şoförlerine ait son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak şartıyla)

11 -Araç Şoför/Şoförlerine ait Emniyet Müdürlüğünden son 1 Ay içerisinde alınmış ehliyet dökümü (Son beş (5) yıl içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmadığını gösteren nitelikte)

Psikoteknik     açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporu (Yetkili sağlık kuruluşlarından olması şartıyla)

Rehber personel kimlik ve diploma fotokopisi (En az ilköğretim mezunu ve 20 yaş üzeri olmak şartıyla)

Rehber personel adli sicil kaydı

15Araçta Filo Takip (GPS) sisteminin takıldığına dair yazı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

6.

 

 

 

 

 

 

Ticari Minibüs Güzergâh İzin Belgesi

Başvuru formu.

Araca  ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak). 03-Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ( fotokopisi )

Ferdi   kaza koltuk sigortası ( fotokopisi )

İlgili    oda kaydı/Kooperatif üyelik belgesi

Önceden         alınmış komisyon kararı, D Yetki belgesi ve Taşıma Güzergâh Listesi fotokopileri

Güzergah       İzin Belgesi için Ş.B Yılı gelir tarifesinde belirtilen TL miktarının

tahsilat veznesine ödenmiş dekontu.

Araç    Şoför/Şoförlerine ait Ehliyet, Mesleki Yeterlilik(SRC) ve Psikoteknik Belge fotokopileri

 

 

 

 

 

 

7 İş Günü

7.

Ticari Plaka 180 Gün Bekleme Belgesi (S,T,D,M Plakalar)

Başvuru          Dilekçesi

Ticari  Araca Ait Ruhsat Aslı

 

 

1 İş Günü

8.

 

 

 

Araç Model Değişikliği (S,T,D,M Plakalar)

Başvuru          formu.

Araca  ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak).

Yeni    aracın satış/trafikten çekme belgesi.(Sıfır araç ise fatura ve uygunluk belgesi)

Mali    sorumluluk sigorta poliçeleri ( fotokopisi )

Ferdi   kaza koltuk sigortası ( fotokopisi )

Zabıta Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Araç Uygunluk Tespit Belgesi. (Ek-3)

7-AraçUygunluk belgesi için Ş.B  Yılı gelir tarifesinde belirtilen TL miktarının tahsilat

veznesine ödenmiş dekontu.

 

 

 

 

 

7 İş Günü

 

9.

Seyahat Kartı (Engelli)

1 -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartı 2-1 adet resim

1 İş Günü

10.

Seyahat Kartı (Refakatli)

1 -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartı 2-1 adet resim

1 İş Günü

11.

Seyahat Kartı(65 Yaş Malul)

1 -Kimlik bilgileri 2-1 adet resim

1 İş Günü

12.

Seyahat Kartı (Posta Hizmetlileri)

Kurumundan resmi yazı

Kimlik bilgileri 3.1 Adet resim

3.Elektronik seyahat kartı ücretinin yatırıldığına dair dekont

 

 

1 İş Günü

13.

Seyahat Kartı (Zabıta Hizmetlileri)

Kurumundan resmi yazı

Kimlik bilgileri,

3.1 Adet resim

4.Elektronik seyahat kartı ücretinin yatırıldığına dair dekont

 

 

1 İş Günü

14.

Seyahat Kartı (Jandarma Hizmetlileri)

Kurumundan resmi yazı

Kimlik bilgileri,

3.1 Adet resim

4.Elektronik seyahat kartı ücretinin yatırıldığına dair dekont

 

 

1 İş Günü

15.

Seyahat Kartı (Emniyet Hizmetlileri)

Kurumundan resmi yazı

Kimlik bilgileri,

3.1 Adet resim

4.Elektronik seyahat kartı ücretinin yatırıldığına dair dekont

 

 

1 İş Günü

16.

Seyahat Kartı (Sarı Basın Kartı Sahipleri için)

I.Başbakanlık Enformasyon Genel Müd. Sarı basın kartı fotokopisi 2.1 Adet resim

3. Elektronik Seyahat Kartı ücretin yatırıldığına dair dekont

 

1 İş Günü

17.

Akıllı bisiklete başvuru (Kullanıcı aktivasyonu)

I.Akıllı bisiklet kullanıcı sözleşmesi (idare tarafından verilecek) 2.1 adet resim

 

1 İş Günü

18.

Şehit-Gazi ve yakınları Kartı

I.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartı 2.1 adet resim

 

1 İş Günü

19.

 

 

 

 

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Başvuru Dilekçesi (Tapu tescilde adı geçen veya vekili tarafından imzalı)

Parsele  ait tapu tescil belgesi ve kiralık ise kira kontratı ve yetki belgesi

1/1000 ölçekli imar durum belgesi (İlçe Belediyesince onaylı)

İlgili  İlçe Belediyesi'nden alınan ve parselin yakın çevresini gösteren onaylı imar plan örneği

İlgili Belediyesince uygun görülen vaziyet planı (3 adet basılı kopya)

Mevcut bir yapı olması halinde Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzin belgesi

Kadastro Müdürlüğü'nden alınmış aplikasyon belgesi

Gelir    tarifesinde belirtilen fiyatlandırmaya göre ödeme yapılması

 

 

 

 

 

10 İş Günü

20.

Denetimli Özel Halk Aracı Devir İşlemleri

Üzerine kayıtlı hat vb hakların olmadığına dair taahhütname

Araç    ve oda sicil taahhütnamesi

3.Sözleşme sonucunda hatları çekeceğine dair taahhütname

 

21.

Denetimli Özel Halk Aracı Araç

1-Dilekçe

 

Encümen Kararı+ 3 Gün

 

Denkliği

2. Araç faturası veya Ruhsatı

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetlerin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILK MURACAAT YERİ

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (153)

IKINCI MURACAAT YERI

BELEDIYE BAŞKAN YRD.

ISIM

Hasan CAĞLAR

İSIM

Mustafa BİRLİK

UNVAN

Büro İşçisi

UNVAN

Zabıta Müdür V.

ADRES

Şırnak Belediye Başkanlığı

ADRES

Şırnak Belediye Başkanlığı

TEL

0486 216 12 05- dâhili 154

TEL

0486 216 12 05

FAX

 

FAX

 

E.POSTA

[email protected]

E.POSTA

 [email protected]

 

 


­