Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ  

      

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Selim BATMAZ adına kayıtlı 333 ada 1 nolu parsel ve Zanyar ANIK ve müşterekleri adına kayıtlı, 333 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

     

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 333 ada 1 ve 2 nolu parsellerde planlanan 10 metrelik taşıt yolu ile 7 metrelik yaya yollarının yeniden düzenlenmesi ve konut alanlarının Emsal: 1.20, Yençok:18.50 olarak ticaret konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu, bir kısmının 7metrelik yaya yolu, bir kısmının ayrık nizam 3 katlı ile ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu, bir kısmının 7metrelik yaya yolu, bir kısmının ayrık nizam 3 katlı ile ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

 

                                                                    ./..

Ancak, yapılan imar planı değişikliği ile doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik taşıt yolunun güney yönünde kaydırılarak 7 metrelik yaya yolunun kaldırıldığı ve kuzey tarafta bulunan 7 metrelik yaya yolunun da kadastral sınırlar gözetilerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut durumda ayrık nizam 3 katlı ve ayrık nizam 4 katlı yapılaşma adalarının ortasından geçen yolun kaydırılması ile tek yapılaşma adası şeklinde oluşan bölgede Emsal: 1.20, Yençok:18.50 olarak ticaret konut alanına dönüştürülerek yeniden planlanmıştır. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolların 333 ada 1 ve 2 nolu parsellere denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 333 ada 1 ve 2 nolu parsellerden geçen 10 metrelik taşıt yolu ile 7 metrelik yaya yollarının yeniden düzenlenmesi ve konut alanlarının Emsal: 1.20, Yençok:18.50 olarak ticaret konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla,  Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Selim BATMAZ adına kayıtlı 333 ada

1 nolu parsel ve Zanyar ANIK ve müşterekleri adına kayıtlı, 333 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ      

  

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ferhat BASAN adına kayıtlı 552 ada 4 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 552 ada 4, 3 nolu parseller ile 710 ada 10 nolu parselde planlanan mesire ve rekreasyon alanının konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu, 7metrelik yaya yolu, bir kısmının E=1.25 Hmax=12.50 ile E=1.50 Hmax=15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ve mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu, 7 metrelik yaya yolu, bir kısmının E=1.25 Hmax=12.50 ile E=1.50 Hmax=15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ve mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan plan değişikliği ile bahse konu parsellerde planlanan mesire ve rekreasyon alanının konut alanı olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir.

 

                                                                 ./..

Şehircilik ilkeleri bakımından, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 552 ada 3, 4 nolu parseller ile 710 ada 10 nolu parselde planlanan mesire ve rekreasyon alanının konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ferhat BASAN adına kayıtlı 552 ada

4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine

oy birliği ile karar verildi.

 

   

GÜNDEMİN 3. MADDESİ         

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Ebubekir ZEYREK adına kayıtlı 466 ada 4,5 ve 467 ada 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

          İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 466 ada 4, 5 ve 467 ada 15 nolu parsellerden geçen 12 metrelik taşıt yolunun kaydırılması ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 12 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında 12 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği ile doğu-batı doğrultusunda geçen 12 metrelik taşıt yolunun kuzey yönüne doğru kaydırılarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Mevcut durumda 466 ada 4 ile 5 nolu ve 467 ada 15 nolu parsellerden geçen yolun kuzey yönünde 467 ada 15 nolu parsele doğru kaydırılarak plan değişikliği önerisinin hazırlandığı görülmektedir. Bu kapsamda

 

                                                                ./..

plan değişikliğine konu yolun 466 ada 4, 5 ve 467 ada 15 nolu parsellere denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince İsmetpaşa Mahallesi, 466 ada 4, 5 ve 467 ada 15 nolu parsellerden geçen 12 metrelik taşıt yolunun kaydırılması ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Ebubekir ZEYREK adına kayıtlı

466 ada 4,5 ve 467 ada 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ         

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Abdurrahman TEMEL adına kayıtlı 488 ada 14 ve 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; bahse konu parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonu çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu komisyon tarafından daha detaylı çalışma yürütülüp, tanzim edilecek rapor doğrultusunda karar vermek üzere, bir sonraki Meclis toplantısında gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ         

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Abdulaziz GÖK adına kayıtlı 377 ada 11,15 ve 23 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

       İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 377 ada 11 ve 15 nolu parsellerden geçen 10 metrelik imar yolunun kaydırılması ve daraltılarak 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 15 metrelik taşıt yolu ile ayrık nizam 3 katlı, ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında 10 metrelik imar yolu ile ayrık nizam 3 katlı, ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik imar yolunun batısındaki 15 metrelik taşıt yoluna bağlantı noktasında güney yönüne doğru, doğusundaki yola bağlantı noktasında kuzey yönüne doğru kaydırıldığı ve 7 metrelik yola düşürülerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut durumda 377 ada 11 ile 15 nolu

                                                                      ./..

parsellerden geçen yolun önerilen taslak çalışmayla beraber 377 ada 23 nolu parsele de girildiği görülmektedir. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolun 377 ada 11, 15 ve 23 nolu parsellere denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Yeşilyurt Mahallesi, 377 ada 11, 15 ve 23 nolu parsellerden geçen 10 metrelik imar yolunun kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Abdulaziz GÖK adına kayıtlı 377 ada

11,15 ve 23 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ

        

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK adına kayıtlı 488 ada 2 ve 574 ada 41 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolunun kaydırılması ve kısmen daraltılarak 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında 10 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında 10 metrelik yolun doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik taşıt yolunun kuzey yönüne doğru kaydırıldığı ve devamında kuzey-güney doğrultusunda geçen kısmının 7 metrelik yola düşürüldüğü, güneyinden geçen kısmında yolun 10metreden 7metreye düşürüldüğü ve kuzey yönünde kaydırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahse

                                                              ./..

konu parsellerin dışında başka parsellere de girildiği ve bununla beraber şırnak belediye başkanlığına ait sudeposu olarak kullanılan ve teknik altyapı alanı olarak planlanmış olan alanın da bir kısmına girerek yol olarak planlandığı görülmektedir. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolun 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parsellerin dışında başka parsellere de denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir. Ancak Belediye Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği dosyasında parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parsellerden geçen 10 metrelik yolun kaydırılması ve bir kısmının daraltılarak 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde incelenerek oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK

adına kayıtlı 488 ada 2 ve 574 ada 41 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

         GÜNDEMİN 7. MADDESİ      

  

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Muaz SEVİK ve müşterekleri adına kayıtlı, 574 ada 40 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 40 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen yaya yolu ile beraber 20 metreye tekabül eden yolun 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında kısmen 7 metre olarak yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen 10 metrelik yaya yolu ile beraber 20 metre genişliğine sahip yol ve ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik taşıt yolunun devamında 7 metrelik yola düşürüldüğü ayrıca bahse konu parselin dışında başka parsellere de girildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolun 574 ada 40 nolu parselin dışında başka parsellere de denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında

                                                              ./..

plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir. Ancak Belediye Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği dosyasında parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 40 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen yaya yolu ile beraber 20 metreye tekabül eden yolun 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi maksadıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Muaz SEVİK ve müşterekleri

adına kayıtlı, 574 ada 40 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ    

    

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, İsmail ÖZMEN adına kayıtlı, 706 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca; Şırnak Merkez İmar Planı sınırları dışında kalan İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi, 706 ada 1 nolu parselin bir kısmının yol, bir kısmının park, bir kısmının konut alanı ve bir kısmının ticaret konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planı ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan imar planı ile; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 706 ada 1 nolu parselde Ayrık Nizam 2 kat konut alanı, E=0.90, Yençok=9.50 yapılaşma koşullu ticaret konut alanı, imar yolları ve bölgeye getirilen nüfus oranında yeşil alan önerisi yapılarak plan taslağı oluşturulduğu, söz konusu parselde planlanan konut alanlarında Taban Alan Kat Sayısı (Taks) 0,30 , emsal inşaat alanı olarak Kaks 0,60 önerildiği görülmektedir. İmara açılmak istenen alanın yol bağlantıları ile imarlı alanla bütünleşmesinin sağlandığı Mekansal Planlar Yapım

 

                                                                   ./..

Yönetmeliğine göre kişi başına düşen yeşil alanın 10 metrekare olarak belirtilerek bölgeye getirilen nüfus yoğunluğunda göz önüne alındığı görülmektedir.

 

Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle kentin yeniden inşaa edilebilmesi adına 706 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı çalışmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kamu kurumlarından alınmış olan görüşler doğrultusunda hazırlanan imar planının oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, İsmail ÖZMEN adına kayıtlı, 706 ada

1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne

oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ         

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mirhan ERCAN adına kayıtlı, 577 ada 27 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

                                                               

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 577 ada 27 nolu parselde planlanan imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve konut alanlarının Emsal: 2.50, Yençok:21.50 olarak konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş), 12 (on iki) ve 10 (on) metrelik imar yolları, bir kısmının park alanı, bir kısmının E:1.50, Hmax:15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları olarak planlandığı, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş), 12 (on iki) ve 10 (on) metrelik imar yolları, bir kısmının rekereasyon alanı, bir kısmının E:1.50, Hmax:15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ile ticaret konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği ile doğu-batı doğrultusundan geçen 10 metrelik yolun kuzey yönünde kaydırılarak 12 metrelik taşıt yolunun 15 metreye çıkarılarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut durumda E:1.50, Hmax:15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut

                                                                   ./..

ile ticaret konut alanlarının, E:2.50, Hmax:21.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ile ticaret konut alanlarına dönüştürülerek yeniden planlandığı görülmektedir. Bu kapsamda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yapılan emsal artışı ile bölgeye getirilen nüfus oranında yeşil alan önerisinin yapılması gerektiği görülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Yenimahalle Mahallesi, 577 ada, 27 nolu parselde planlanan imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve konut alanlarının Emsal: 2.50, Yençok:21.50 olarak konut alanı, ticaret konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

          Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mirhan ERCAN adına kayıtlı,

577 ada 27 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.                  

    

GÜNDEMİN 10. MADDESİ   

     

       Belediyemize ait Norm Kadro’nun güncellenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanan; (I) Nolu Memur Kadro İhdas Cetveli,(II) Nolu Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (III) Nolu Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (IV) Nolu Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli, (V) Nolu Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli, (VI) Nolu Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ve (VII) Nolu Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin, güncelleştirilmesine ve aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ         

 

        BEM-BİR-SEN Şırnak İl Başkanlığı’nın 16/10/2019 tarihli ve 2019/4 sayılı “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Anayasanın 53’üncü maddesinde yer alan ‘’Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.’’ Hükmü doğrultusunda 4688 saılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu özleşme Kanunuyla yerel yönetimlerde’’Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’’ yapılması imkanı tanınmıştır.

 

                İlgili Kanunun 32’nci maddesinde; “… sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerinebelediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisinde karar verilmesi halinde ...’’ denilmektedir.

           

            Bu itibarla, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediyemiz Başkanı Mehmet YARKA’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ         

 

       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihl ve 4867 sayılı yazısına istinaden, Şırnak İli Merkez İlçesi Cizre Caddesi ve Gabar  Caddesi isimlerinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli Merkez İlçesi Cizre Caddesi ve Gabar  Caddesi isimlerinin yeniden düzenlenmesi için, konunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karara verildi. 

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ    

    

       Şırnak İli Merkez İlçesi, Yeşilyutr Mahallesi, Abdulcelil ÇEVİK adına kayıtlı, 707 ada 83 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Şırnak İli Merkez İlçesi, Yeşilyutr Mahallesi, Abdulcelil ÇEVİK adına kayıtlı, 707 ada 83 parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ         

 

        Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve 4844 sayılı yazısı ekinde gönderilen zarar ziyan konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 20/11/2019 tarihinde İlimiz Merkez Dicle Mahallesi Kaymakam Halil Ulusoy Caddesi Müşüle mevkiinde meydana gelen su patlağı sebebiyle, aynı adreste ikamet eden Sabri ÇAKAN, Abdurrahman SAKICI ve Ömer Faruk SAKICI adlı vatandaşlarımızın evleri, maddi zarara uğramış olduğundan, 25/11/2019 ve 38972702-900-4777 sayılı yazı ile, Belediyemiz Zarar Tespit Komisyonu oluşturulmuş olup, söz konusu komisyon tarafından adı geçen şahısların evlerinde yapılan incelemeler neticesinde; zarar gören eşyalar tespit edilerek, her bir şahıs için ayrı bir zarar-ziyan dosyası tanzim edilmiştir.

 

          Bu sebeple, Belediyemiz Zarar Tespit Komisyonunca tespit edilen söz konusu zararların Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

 

       Belediye Meclis Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın 29 Kasım 2019 tarihli ve 5549428 sayılı yazısı ekinde bulunan protokol’ün görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşaıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın 29 Kasım 2019 tarihli ve 5549428 sayılı yazısı ekinde bulunan “Çakırsöğüt J.Komd.Tuğ.K.Lığı Namazdağı Üsbölgesinde Konuşlu 5’inci J.Komd.Tb.K.Lığını İhtiyaçlarının Karşılanasına Ait Protokol”ün Şırnak Belediye Başkanlığının Mükellefiyetleri başlıklı 3. Maddesinde “Namazdağı Üs Bölgesine yapılacak mal/malzeme, hizmet yapım işi kapsamında yaklaşık 120.000,00 TL (KDV Dahil) bedel ile mal/malzeme, hizmet yapım işi yapmak.” Denilmektedir.

 

       Bu itibarla; Namazadağı Üs Bölgesine yaplacak mal/malzeme, hizmet yapım işi kapsamında yaklaşık 120.000,00 TL (KDV Dahil) bedelin  % 50’sine tekabül eden 60.000,00 TL (KDV Dahil)’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in ret oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

     GÜNDEMİN 1. MADDESİ         

 

      Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,   Şahin ÜRPER ve müşterekleri  adına kayıtlı, 488 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

           İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 7 nolu parsel ile 14 nolu parsellerdeki konut alanı ve yolların yeniden düzenlenerek resmi kurum alanı planlanmasına ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 metrelik imar yolları, 7 metrelik yaya yolları ile ayrık nizam 3 katlı, ayrık nizam 4 katlı ve E:1.80, Hamx: 15.50, yapılaşma koşullarına sahip konut alanları, teknik altyapı alanı (su deposu) ve park alanı olarak planlandığı, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D:25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar Planlarında 10 metrelik imar yolları, 7 metrelik yaya yolları ile ayrık nizam 3 katlı, ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları, teknik altyapı alanı (su deposu) ve park alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Yapılan imar planı değişikliği ile 488 ada 7 nolu parselin orta kısmındaki 3 buçuk dönüme yakın bir alanda yolların yeniden düzenlenmesi ve konut alanlarının resmi kurum alanına

                                                             ./..

dönüştürülmesi ile yeniden planlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kuzey-güney ekseninde mevcut alanlara hizmet edecek 10 metrelik taşıt yolu planlandığı ve doğu-batı ekseninden geçen 10 metrelik taşıt yolunun kuzey yönüne doğru kaydırılarak bu yola bağlandığı, 488 ada 7 nolu parselin güneyindeki 7 metrelik yaya yolunun genişletilerek 10 metrelik taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca mevcut imar planında park alanı olarak planlanan alanın eşdeğer alan gözetilerek taşındığı, mevcut plandaki teknik altyapı alanı (su deposu) adasına etki edecek bir müdahalede bulunulmadığı görülmektedir.

 

Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. ve ek.1. maddeleri, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğduğu görülmektedir. Bu sebeple donatı alanlarıyla beraber kentin gelişmesine vesile olacak tüm yatırım argümanlarının değerlendirilerek yeniden inşaa edilebilmesi adına bahse konu parsellerin imar planlarının yeniden düzenlenerek resmi kurum alanı planlanmasına yönelik yapılan imar plan değişikliğinin hazırlandığı görülmektedir.

 

Bundan dolayı kentin yeniden inşa edilebilmesi adına kamu yatırımlarının ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Belediye Başkanlığımızca yapılması planlanan yatırımlar başta olmak üzere kentte yapılacak tüm kamu yatırımlarında kullanılacak alanlarda kentin imar ve inşaa faaliyetlerine ivme kazandıracak nitelikte çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.  

 

Kentin yeniden inşa edilebilmesi kamu yatırımlarının ivedilikle yapılabilmesi adına yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 7 nolu parsel ile 14 nolu parsellerdeki konut alanı ve yolların yeniden düzenlenerek resmi kurum alanı planlanmasına ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

          Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,   Şahin ÜRPER ve

müşterekleri  adına kayıtlı, 488 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar

Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.    


­