Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi uyarınca; Belediyemizin 2020 mali yılına ait Bütçenin görüşülüp karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise sunulan ve Belediyemiz Plan-Bütçe Komisyonu tarafından da, 2020 mali yılına ait Bütçe üzerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, söz konusu komisyon tarafından hazırlanıp meclise sunulan Bütçe Gelirleri Hazırlık Cetveli, Ödenek Cetveli incelenmiş olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

2020 YILI İHZARİ GELİR BÜTÇESİ

 

Vergi Gelirleri                                               :   5.685.000,00 TL.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     :   4.860.000,00 TL.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 13,600.000,00 TL.

Diğer Gelirler                                                 : 54.610.000,00 TL.

Sermaye Gelirleri                                           :   1.245.000,00 TL.  

Toplam                                                          : 80.000.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

                                                             ./..

 

 

 

 

2020 YILI İHZARİ GİDER BÜTÇESİ

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü                        :  29.595.000,00 TL.

Bilgi İşlem Müdürlüğü                                    :       40.000,00 TL.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü                  :     130.000,00 TL.

Yazı İşleri Müdürlüğü                                     :     340.000,00 TL

Zabıta Müdürlüğü                                            :       20.000,00 TL.

Personel Şefliği                                                : 29.945.000,00 TL.

Mali Hizmetler Müdürlüğü                               :  7.270.000,00 TL.

Fen İşleri Müdürlüğü                                        : 7.510.000,00 TL.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü              :  3.650.000,00 TL.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü                            :  1.500.000,00 TL.

Toplam                                                            :80.000.000,00 TL.

 

ki cem’an 2020 yılı ihzari gelir gider bütçesinin 80.000.000,00 TL. üzerinden kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.        

 

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ          

 

       Belediyemizin 2020 Yılı’na ait Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri’nin belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Buna göre 2020 Yılı’na ait Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

 

 

 

 

T.C.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ

 

 

2020 YILI 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ:

     İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır; 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Gelir Tebliği (seri no:45) gereğince belirlenmiştir.

 

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni tarife

Verginin Tutarı  (TL)

En Az (TL)

En Çok(TL)

a) Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak,

Bulvar ve meydan

20,00-TL

100,00-TL

50,00-TL

Cadde

20,00-TL

100,00-TL

Sokak

20,00-TL

100,00-TL

b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan veya reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak, 

Toplu taşıma araçları

8,00-TL

40,00-TL

35,00-TL.

Diğer

8,00-TL

40,00-TL

c) Cadde, Sokak ve Yaya kaldırımlarının üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıta ile yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların M2 den haftalık olarak

Bulvar ve meydan

2,00-TL

10,00-TL

10,00-TL.

Cadde

2,00-TL

10,00-TL

Sokak

2,00-TL

10,00-TL

d) Işıklı ilan ve reklamlardan beher m2'den yıllık   

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30,00-TL

150,00-TL

120,00-TL.

Diğer ışıklı ve

 

 

 

projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30,00-TL

150,00-TL

 

e) İlan ve reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar Takvimi, biblo ve benzerlerinin her biri için  

Bütün yerlerde

0,01-TL

0,25-TL

0,10-TL.

f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş ve benzerlerinin m2 den

Bütün yerlerde

0,02-TL

0,50-TL

0,25-TL.

g) Belediyemize ait Led Ekranda yapılacak her ilan için

 

Bütün yerlerde

 

 

Saat başına 250 TL.

Günlük :     750- TL.

Haftalık :  2.500- TL.

     

VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA AŞAĞIDAKİ ESASLARA UYULUR 

   

 M2 üzerinde yapılan hesaplamalarda yarım m2 ye kadar olan kesir yarım m2 ye, yarım m2'yi aşanlar tam m2'ye tamamlanır.

  1. Herhangi bir yüzeye asılmak, takılmak, yazılmak veya çizilmek sureti ile yapılan ilan ve resimlerin kapladığı alanların yüzölçümü esas alınır
  2. Çift cepheli ilan ve reklamların m2 hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.

d)    Vergi Tarifesinin A-B-D bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi altı aydan,C ve F bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi bir haftadan az olursa  vergi miktarının  yarısı alınır, altı ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleride TAM HAFTA sayılır.

e)  İlan ve reklam vergisi Beyanname verme süresi içinde ödenir.

f)  İlan ve reklam vergisinin tarifesindeki A-B-D bentlerindeki yazılı vergiler 30 HAZİRAN ve 31 EKİM aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

EĞLENCE VERGİSİ :

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 21.Maddesinde belirtilen ve Belediye sınırları ile Mücavir alan içinde yer alan eğlence İşletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir

 

       

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

A) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNDEN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE VERGİ ALINIR.

Kanuni tarife

Verginin Tutarı  (TL)

En Az(TL)

En Çok(TL)

1) BAR,PAVYON,GAZİNO, GECE KULÜBÜ, TAVERNA

DİSKOTEK,KABARE,DANSİNG GİBİ EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞAN HER GÜN İÇİN

50 m2'ye kadar

5,00-TL

100,00-TL

5,00-TL.

51 m2-151 m2 arası

5,00-TL

100,00-TL

7,50-TL.

151 m2-300 m2 arası

5,00-TL

100,00-TL

10,00-TL.

301 m2'den yukarı

5,00-TL

100,00-TL

12,50-TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 yıldızlı otelde

5,00-TL

100,00-TL

15,00-TL.

 

 

5 yıldızlı otelde

 

 

 

5,00-TL

100,00-TL

20,00-TL.

 

 

2) BİLARDO VE MASA FUTBOLU SALONLARI GİBİ

EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞAN HER GÜN İÇİN

25 m2'ye kadar

5,00-TL

100,00-TL

5,00-TL.

 

 

 

26 m2-50 m2 arası

5,00-TL

100,00-TL

7,50-TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 m2-100 m2 arası

5,00-TL

100,00-TL

7,50-TL.

101 m2-200 m2 arası

5,00-TL

100,00-TL

7,50-TL.

201 m2'den yukarı

5,00-TL

100,00-TL

7,50-TL.

B) VERGİNİN ÖDENMESİ

Vergi, biletle girilen yerlerden bilet bedellerine eklemek suretiyle hesaplanır ve Belediye tarafından özel damga konulması sırasında peşin ödenir.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan Eğlence yerlerinden her aya ait vergi o ayı takip eden 20. günü akşamına kadar ödenir

 

HABERLEŞME VERGİSİ

Haberleşme Vergisinin nispeti % 1 dir.

 

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ (Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.)

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %1

b) a bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5

c) Havagazının satış bedelinden %5

 

YANGIN SİGORTASI VERGİSİ

Yangın Sigortası Vergisinin nispeti % 10 dur.

 

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

      Çevre temizlik vergisi tarifeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinde 5281 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiş olup, 2020 yılında, konutlarda su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 14 KR. olarak hesaplanır. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

1-Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 14 Kr. Olarak hesaplanacaktır.

2- Belediyemizde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi

Belediyemizde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

      İlimiz Merkezinde 2020 yılı içerisinde Çevre Temizlik Vergisinin belirlenebilmesi için sınıflara ayrılması ve uygulanması gerektiği, buna göre aşağıdaki esnaf sınıflandırılmasına göre Çevre Temizlik Vergisi tahsil edilecektir.

 

ESNAF SINIFLANDIRILMASI

1.Sınıf Esnaflar: Fabrikalar,Özel Hastaneler (Poliklinik), Araç Muayene İstasyonları, LPG İstasyonları, Mobilyacılar, Tekel Bayileri, İçkili Lokantalar, Matbaalar, Sauna, Sinemalar, Ekmek Fabrikaları, Büyük Marketler, Benzin İstasyonları, Kuyumcular, Beyaz Eşya Mağazaları, Giyim Mağazaları, Şirketler, Halı Sahaları, Resturant, Oteller.

 

2.Sınıf Esnaflar: Hastaneler, Oto boyacıları, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar, Oto Tamircileri, Marketler, Manifaturacılar, Hırdavatçılar, İnşaat Malzemeleri, Kuru Temizleme, Kuru Yemişçiler, Kırtasiyeler, Yazıhaneler, İletişimciler, Mermerciler,

 

 

 

 

Zücaciyeler, Kıraathaneler, Lokantalar, İnternet Kafeleri, Parklar, Tamir Atölyeleri, Taksi Durakları, Otoparkları, Oto Aksesuarcıları ve Konfeksiyonlar.

 

3.Sınıf Esnaflar: Bakkallar, Berberler, Büfeler, Tantuniciler, Simitçiler, Fotoğrafçılar, Terziler, Çaycılar, Playstation Salonları, Çiçekçiler, Kara Fırıncılar, Oto Yıkamacıları, Mahalle arasındaki Dükkanlar ve Manavlar.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara uygulanacak ÇTV yıllık tutarları

2644 sayılı kanun mükerrer 44. Maddesi 47 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu genel tebliği

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.750

1.350

1.100

950

845

2. Grup

1.100

845

650

550

490

3. Grup

845

550

490

350

275

4. Grup

350

275

200

175

135

5. Grup

200

175

120

115

95

6. Grup

115

95

60

55

42

7. Grup

42

32

22

19

14

 

1.Sınıf Esnaflar : 6.Grubun 2.derecesinden,

2.Sınıf Esnaflar : 6.Grubun 3.derecesinden,

3.Sınıf Esnaflar : 6.Grubun 5.derecesine göre Çevre Temizlik Vergisi uygulanacaktır.

 

 İŞGALİYE HARCI: 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesine göre Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden her hangi birinin satış yapan vesair maksatla usulüne uygun izin alarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

A) İŞGAL HARCI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE ALINIR :

Kanuni tarife

Harç Tutarı  (TL)

En Az (TL)

En Çok(TL)

1) 52. maddenin(1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,50-TL

2,50-TL

1,75-TL.

2) 52. maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan Hayvan Satıcılarının işgallerinde

a) Satışı Yapılan KÜÇÜKBAŞ hayvan başına

0,50-TL

2,50-TL

2,00-TL

b) Satışı yapılan BÜYÜKBAŞ hayvan başına

1,00-TL

5,00-TL

3,00-TL.

3) 52. maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25-TL

1,25-TL

0,75-TL

b) Parkmetre çalıştıran yarlerden beher saat için

0,50-TL

2,50-TL

1,00-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERLERİ AÇMA İZİN HARCI :

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 84.maddesinin 3.fıkrasına göre Belediye sınırları  ve mücavir alanlar içinde bir iş yeri açma izin harcına tabidir.

Bu harcın uygulanmasında işyeri,mağaza,yazıhane  idarehane, imalathane, muayehane, fabrika,şube,depo, kahvehane, eğlence dinlenme ve spor yerleri,tarla,bağ,bahçe çiftlik, hayvancılık tesisleri, Dalyan Dinlenme Tesisleri yolcu mahalleri , taş ocakları, inşaat şantiyeleri büfeler gibi ticari, sınai ve mesleki faaliyette  başka bir iş ve girişim yapılmasına ya da faaliyet ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Harcın hesaplanmasında gösterilen faaliyet alanında şartı ile işyerinin üzerine kurulduğu alanın tamamı gözönüne tutulur, şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanların toplamı 5.000 m2 kadar olan kısmı harca tabidir.

Kanuni tarife

Harç Tutarı  (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

Her tür işyeri açma

izin harcı beher

m2

sinden

25 m2'ye kadar

0,10-TL

1,00-TL

1,00-TL

26 m2-100 m2 arası

0,10-TL

1,00-TL

1,00-TL

101 m2-250 m2 arası

0,10-TL

1,00-TL

1,00-TL

251 m2-500 m2 arası

0,10-TL

1,00-TL

1,00-TL

501 m2'den yukarı

0,10-TL

1,00-TL

1,00-TL

BAŞVURMA   :

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut işyerinin faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler işyerlerini faaliyete geçirmeden önce Belediyeye işyerlerine ait bilgileri bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburdur.  İşyerindeki faaliyet türünün ve müstecirinin değişmesi yeniden işyeri açma sayılır.

 

İLAN REKLAM TABELA ASMA ÜCRETİ

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

CİNSİ:

Harç Tutarı  (TL)

İlan reklam tabela asma ücreti (Merdivenli araçlı)

150,00-TL

     

 

İNŞAAT SAHASI DIŞINDA KALAN MALZEMELERİN GEÇİCİ İŞGALLERİNDEN DOLAYI ALINACAK

İŞGAL ÜCRETİ ( KDV HARİÇ):Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsata bağlanan inşaatların bu yapımından kaynaklanacak ve inşaat sahası dışında kalan malzemelerin geçici işgallerinden dolayı alınacak işgal ücretlerini kapsamaktadır.(Günlük m2)

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

 

Ücret Tutarı  (TL)

İnşaat sahası dışında işgal ücreti 

m2 Birim fiyatı

2,00-TL

     

 

 
   


 

 

 

 

İMAR GELİRLERİ

 

PLAN TADİLAT ÜCRETİ (KDV HARİÇ)   :

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

İlgililerin isteği üzerine Belediye Meclisine intikal eden her plan tadilatı için aşağıdaki şekilde ücret alınır.

Ücret Tutarı  (TL)

0-500 m2 arasında

1.000,00-TL

501-1.000 m2 arasında

1.250,00-TL

1.001-2.000 m2 arasında

1.500,00-TL

2.001-3.000 m2 arasında

1.750,00-TL

3.001-5.000 m2 arasında

2.000,00-TL

5.001-7.500 m2 arasında

2.500,00-TL

7.501-10.000 m2 arasında

2.750,00-TL

10.001-15.000 m2 arasında

3.000,00-TL

15.001-20.000 m2 arasında

3.500,00-TL

20.000 m2 ve üzeri 

4..000,00-TL

 

 

 BİNA İNŞAAT HARCI

1-Konut İnşaatı

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

m2 Başına   (TL)

100 m2 ye kadar

0,75

101-120 m2 

1,50

121-150 m2

2,25

151-200 m2

3,00

200 m2 ve üzeri

3,75

2- İşyeri İnşaatı 

 

25 m2 ye kadar

3,00

26-50 m2

4,50

51-100 m2

6,00

100 m2 üzeri

7,50

 

ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER

 

Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır.

1- Kayıt ve Suret Harçları

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Harcın Tutarı   (TL)

Her Sayfa Başına

0,75

Harita Plan ve Krokilerin beher m2 sinden

8,00

2- İmar ile ilgili Harçlar

Ticaret                 

        Konut

İlk Parselasyon Harcı beher m2 için

0,12

0,09

İfraz Tevhid Harcı beher m2 için

0,12

0,09

Plan Proje Tasdik Harcı beher m2 için

0,12

0,09

Zemin Açma İzin ve Toprak Hafriyat Harcı

 

 

1-Toprak (beher m3 için) 

0,35

0,30

2-Kanal (beher m3 için)

1,30

1,10

Yapı İzin Kullanma Harcı beher İnşaat m2 için

0,11

0,09

3- İşyeri Açma İzin Harcı

 

Harcın Tutarı (TL)

Beher m2 için İşin Mahiyetine göre                                                                                       

 

1,00

4- Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

 

11,00

5- Sağlık Belgesi Harcı

 

2,00

HARCAMALARA KATILMA PAYLARI

 

1-Yol Harcamaları Katılım Payı

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Metre/m2   (TL)

Mevcut Kaldırım ve Parke Taşlarının sökülüp yeniden düzenlenmesi

20,00

Stabilize behere m2

30,00

Kilitli Taş M2

50,00

Asfalt m2

175,00

2- Kanalizasyon Harcamaları Katılım Payı

 

Yeni Kanalizasyon Tesisi Yapılması beher m2

25,00

Mevcut Tesislerin Sıhhi ve Fenni Şartlara göre ıslah edilmesi

25,00

Kanal Temizleme Onarımının Yapılması

50,00

3- Su Tesisi Harcamaları Katılım Payı

 

Yeni İçme Suyu Tesisleri Yapılması Beher m2

20,00

Mevcut Şebeke Tesisleri Tevsii ve Fenni Şartlara Göre Islah Edilmesi

15,00

4- Su Sayacı Takılması

 

Resmi Kurum, Şantiye, Ticari ve Sanayi Kuruluşlar (Adet)

250,00

Meskenler (Adet)

100,00

İNŞAAT RUHSATLARI                                                                                            TUTARI (TL.)

Röleve Ruhsat Ücreti

 

 

 

 

10,00

Fotoğraf Onay Ücreti

 

Ticari

25,00

Konut

10,00

 

İMAR ÇAPI ÜCRETİ                                                                                            TUTARI (TL.)

Konutlarda m2 için

40,00

İşyerlerinden m2 için

80,00

Kat İrtifakı Kurulması Ücreti

200,00

Zemin Etüd Raporlarının Kontrol Harcı

100,00

Proje Kontrol Ücreti

 

Konut

0.50(TL/m2)

Ticaret

0.75(TL/m2)

Otopark(Araç Başına)

2.000,00

Numarataj Ücreti

10,00

KAT MÜLKYETİ TEŞİSİ ÜCRETİ                                                      TUTARI (TL.)

2-10 Bağımsız Bölüme Kadar

75,00

11-20 Bağımsız Bölüme Kadar

100,00

21’den fazla Bağımsız Bölümlü Yerler İçin

150,00

1 Bağımsız Bölümlü ve her 2-3 katlı binalar

300,00

 

PROJE TASDİK ÜCRETİ                                                                                                                                

Bilgi İçin Verilen İmar Durumu

 

 

 

 

TUTARI (TL.)

Parsel Alanı 0-250 m2

20,00

Parsel Alanı 251-500 m2

25,00

Parsel Alanı 501 m2’den Fazla

30,00

İmar Planlarında Emsal olan Alanlarda

40,00

Vaziyet Planı Tasdik Ücreti (İnşaat Taban Alanı x Tarife) beher m2 başına

50,00

İş Deneyim Belgesi Ücreti

250,00

Pafta Çekimi Ücreti pafta başına

100,00

 

 İŞYERİ AÇMA KEŞİF ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) :

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına göre aşağıda belirtilen yerlerden işyeri açma ruhsatına esas m2'sinden 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. maddesine göre adı geçen iş yerlerinden aşağıdaki şekilde komisyon keşif ücreti alınır.

 

İŞYERİ AÇMA KEŞİF ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) :

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına göre aşağıda belirtilen yerlerden işyeri açma ruhsatına esas m2'sinden 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. maddesine göre adı geçen iş yerlerinden aşağıdaki şekilde komisyon keşif ücreti alınır.

MESLEK GURUPLARI :

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

 

 

Oteller

                      45,00-TL

Pansiyonlardan

30,00-TL

İçkili Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri

25,00-TL

Düğün Salonu

20,00-TL

Sinema Salonu

20,00-TL

İçkisiz Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

20,00-TL

Çay bahçeleri

20,00-TL

İnşaat malzemesi satış yerleri

20,00-TL

Ekmek Fabrikası, Fırınlar

20,00-TL

Unlu Mamuller Üretimi Yapan Yerler, Pastaneler, Kafeteryalar

20,00-TL

Şans Oyunları Bayiliği

20,00-TL

Güzellik Salonu,Bayan-Erkek kuaförü 

20,00-TL

Hamam, Sauna, Yüzme Havuzu, Spor Salonu

20,00-TL

Döviz Bürosu ve Kuyumcu

20,00-TL

Bakkal-Market 

20,00-TL

Kasaplar

20,00-TL

Süpermarket,Hipermarket,Grosmarket

20,00-TL

Bankalar

100,00-TL

Fabrikalar 

100,00-TL

Listede Olmayan Diğer iş Yerlerinden.

10,00-TL

Tarifenin Tamamında Belirtilen veya Belirtilmeyen İş Yeri Çeşitleri İçin Hesaplanacak Keşif Ücreti 1.000 TL'nin altında, 8.000 TL'nin Üstünde Olamaz.

----

Bu ücretler işyeri açma ruhsatı veriliş aşamasında peşin tahsil edilir.

 

     

 

HAŞERELERE KARŞI YAPILACAK İLAÇLAMA ÜCRETİ  ( KDV HARİÇ)   :

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Belediyemiz Sağlık ve Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerince yapılacak ilaçlamalarda;

Ücret Tutarı  (TL)

Kapalı alan Meskenlerden

 

1

Tek daire ve konutlardan

150,00-TL

2

Birden fazla daire bulunduran apartmanlardan daire başı

130,00-TL

3

Beş daireden fazla olanlardan daire başı

-----

İş yerlerinden

 

1

100 m2'ye kadar olan m2'si 

3,00-TL

2

1.maddedeki ücrete ilaveten 100 m2'den sonra her m2'ye 

1,00-TL

Özel Çay Bahçeleri, Apartman ve daire bahçelerinin her m2'si için

0,75-TL

 

 

 

 

 

NİKAH SALONU ÜCRETİ  ( KDV HARİÇ)    :

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

Mesai saatleri içerisinde nikah salonunda nikah akdi yapıldığında 

50,00-TL

Mesai saatleri dışında nikah salonunda nikah akdi yapıldığında

100,00-TL

Dilekçinin isteği üzerine belediye nikah salonu dışında  nikah akdi  yapıldığında

200,00-TL

 

RUHSAT VE PLAKA ÜCRETİ  ( KDV HARİÇ)    :

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

Belediyemizce tayin ve tespit edilen yerlerde satış yapan seyyar esnaftan çalışma ruhsatı için yıllık

100,00-TL

Plaka ücreti için..

100,00-TL

Pazarlardan yer tahsis ücreti ve ruhsat harçları her yıl Belediye Meclisi tarafından tespit edilerek yılın 1. ve 7. aylarında 2 eşit taksit halinde tahsil

edilir. 8.aydan sonra ruhsat ve plaka ücretlerini ödemeyenlerin yer tahsisi, plaka ve ruhsatları Zabıta Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile iptal edilir. 

 

REKLAM AMAÇLI YAPILAN GÖSTERİLERDEN   ( KDV HARİÇ) :

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

Şehrimizde reklam amacıyla gösteri tertipleyecek firmalardan veya özel şahıslardan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesi gereğince gösteri yapılacak yerin metre karesinden ücret alınır( günlük )

40,00-TL

 

 

BİLGİ EDİNME ÜCRETİ  ( KDV HARİÇ) :

 

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

 İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır

Ücretsizdir

Bilgi edinme kanunu doğrultusunda 10 sayfadan sonra talep edilen siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalamada sayfa başına ücret alınır.(İlk 10 sayfadan sonra siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama sayfalar için ortaya çıkacak araştırma inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderlerle ilgili ayrıca 2,50-TL ilave ücret alınır. K.D.V.hariç,Postalama ücreti talep eden kişiye aittir.) 

0,50-TL

Bilgi edinme kanunu doğrultusunda 10 sayfadan sonra talep edilen  renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına ücret alınır. (İlk 10 sayfadan sonra siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalama sayfalar için ortaya çıkacak araştırma inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderlerle ilgili ayrıca 2,50-TL ilave ücret alınır. K.D.V hariç , Postalama ücreti talep eden kişiye aittir.)

0,50-TL

 

TOTEM YERİ TAHSİS ÜCRETİ  ( KDV HARİÇ)  :

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ayaklı totemlerden 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. Maddesi gereğince alınacak yıllık tahsis ücretleri;

 

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Ücret Tutarı  (TL)

Işıklı m2

800,00-TL

Işıksız m2

550,00-TL

 

  İÇMESUYU SATIŞ VE ABONE ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)  :

RESMİ KURULUŞLAR

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

3,00

Bağlama Ücreti

1000

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

 200 

 

 

TİCARİ KURULUŞLAR

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

3,50

Bağlama Ücreti

300

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

250

SANAYİ KURULUŞLAR

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

3,50

Bağlama Ücreti

300

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

250

 

 

MESKEN TİPİ ABONELER

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

2,00

Bağlama Ücreti

200

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

100

BAĞ VE BAHÇE TİPİ ABONELER

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

3,50

Bağlama Ücreti

500

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

250

GEÇİCİ ABONELER VE ŞANTİYE ABONELERİ

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Satış Ücreti (Ton)

3,50

Bağlama Ücreti

400

Sayaçsız ve Sayacı Bozuk Olan Aboneler

250

SU SAYACI TAKILMASI

BEDELİ TL.

Resmi Kurum-Şantiye-İşyeri-Sanayi Kuruluşları(adet)

250

Meskenler (adet)

100

     

         Dul, Yetim, Şehit ve Gaziler ile Engelli vatandaşlar için; Belediyemiz tarafından verilecek İçme ve kullanma suyu satış ücretinden,  (Belgelerini ibraz etmeleri halinde)  %50 oranında indirimli yararlandırılacaktır

 

KAÇAK SU TARİFESİ                                                                                   BEDELİ TL.

1

Sayaçla Oynama (mühür koparma, camı kırma, kelepçeyi sökme, sayacı ters çevirme, iğneyle sayacı durdurma, sayacı tahrip etme v.b.)

250 TL

2

Borcundan dolayı kesik olan yerin suyunun açılması ya da başka bir düzenekle su kullanımı

250 TL

3

Abone geçici fesihte olduğu halde izinsiz su kullanıma

500 TL

4

ŞIRNAK BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı olmayan sayaç takma

500 TL

5

Sayaçsız su tüketimi

500 TL

6

Şamandırasız su kullanıp su taşmalarına neden olma

500 TL

7

Abonesiz su kullanma

750 TL

8

Sayaç dışı harici hat çekme

750 TL

9

Sayaç dışı depodan düzenekle su kullanma (hortum v.b.)

500 TL

10

Güneş enerjisinin sayaçtan geçmemesi

500 TL

11

Sayaç dışı daimi yada geçici bağlantı yaparak başkasına su vermek

750 TL

12

Yeşil alan sulaması için ayrı hat çekme

800 TL

13

İzinsiz şebekeye bağlantı yapma, şube yolu veya şebekede tahribat yapmak

800 TL

14

Yağmur sularının izinsiz kanala akıtılması

500 TL

15

Kullanılmış sularını açığa akıtmak. Birikmiş atık suları açığa boşaltarak çevreyi kirletmek

500 TL

16

Kaçak kanal bağlantısı yapmak

500 TL

Yukarıdaki ceza oranları mesken aboneleri için tamamı, ticari aboneler için iki kat, sanayi aboneleri için üç kat, ,inşaat aboneleri için dört kat olarak, resmi daireler için beş kat uygulanır.

(Tarife Değişikliği Genel Kurulunun 22.05.2015/09 sayılı kararı)

831 sayılı Sular Hakkındaki kanuna

7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun

Yukarıdaki cezalar atıksu abonelerine, ait olduğu grubun 1/2 oranında uygulanır.

Kaçak su kullanımı ortak kullanım alanları için (merdiven yıkama, yeşil alan sulaması, halı yıkama v.b.) blok sayısı x3 kat olarak uygulanır. Ceza yönetici abonesine toplam olarak yüklenir. Yönetici yoksa müştereken ve müteselsilen uygulanır/tahsil edilir.

Yukarıdaki cezalar tekrarı halinde iki kat olarak uygulanır.

 

ÖLÜ GÖMME NAKİL ÜCRETİ

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Ölü Gömme Nakil Ücreti

10

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 

 

 

 

BEDELİ TL.

İçkili Yerler İçin

400

Gıda Sicil Belgesi

200

24 Saat Açık Bulundurma Belgesi

500

Kıraathaneler ve Kahvehaneler

150

Playstation ve Bilardo Salonları

300

Diğer Yerler İçin

150

 

 

BELEDİYE ARAÇLARI KİRA ÜCRETİ                                                                                           

  BEDELİ TL.

 Akaryakıtı Belediyemize ait olmak üzere Kazıyıcı Kepçenin 1 Saatlik Kirası                                       

Büy.  200                       Küç.  100

 Bir Araç Kumun Belediyemiz Aracıyla Cizre’den İl Merkezine Getirilmesi                                       

         550

 Belediyemize ait 7 Tonluk Vidanjörün Su Satışı                                       

           150

 Mezbahanede kesilip, İl Merkezine getirilecek Büyükbaş Hayvan Başına                                          

           15

 Mezbahanede kesilip, İl Merkezine getirilecek Küçükbaş Hayvan Başına                                          

            5

 

Şehir merkezinde bir araba (kamyon) moloz veya kalorifer atığı kaldırma bed.             250

Şehir Merkezinde bir Traktör moloz veya kalorifer atığı kaldırma bedeli                        60                                      

Çöp kamyonet 2,3 m3 seferi 0-10 KM.                                                                            125

Çöp Kamyonu 7 m3 seferi 0-10 km.                                                                                 230

Kamyon seferi 0-10 km.                                                                                                    230                                                                                                  

Traktör seferi 0-10 km.                                                                                                       65

Arazöz                                                                                                                                 75

Moloz ve hafriyatın ada dışına taşınması için m3 başına kamyon için                             230

Moloz ve hafriyatın ada dışına taşınması için m3 başına Traktör için                                65

Greyder İş Makinesi 1 saatlik kirası                                                                                   550                  

Silindir İş Makinesi 1 saatlik kirası                                                                                    350       

Cenaze taşıma aracı ücreti                                                                                       ÜCRETSİZ    

Ambulans taşıma ücreti                                                                                           ÜCRETSİZ

 

KANAL TEMİZLEME (BASINÇLI ARAÇ) ÜCRETİ          

 

Şahıslara ait müstakil tek katlı konutlardan                                                                        50

İki ve daha fazla daireli konutlardan                                                                                  100              İşyerlerinden                                                                                                                       100                                                                                                                                              

Otel, İşhanı vb. işyerlerinden                                                                                              500                                                                                                                     

Resmi daire, Müessese, Banka, Bina, İmalathane ve Lojmanlardan                                  500                                                   

Belediye sınırları dışında bulunan konutlardan                                                                  300                                                                                   

 

 

ZABITA HİZMETLERİ İÇİN ÜCRET TARİFESİ

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Pazar Belgesi Ücreti

100

Seyyar Belge Ücreti

100

Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri İçin düzenlenecek ruhsat belgesi ücretleri

100

Ruhsatın devri, ortaklık giriş çıkış veraseten intikal

300

Ruhsatın zayii, unvan değişikliği, okunmayan ve yırtılan

100

Ruhsatların değiştirilmesi halinde (mesul müdür belgeleri içinde geçerlidir.)

50

İçkili Yerler İçin

100

Diğer Yerler İçin

50

Günlük Canlı Müzik İzni

100

Gıda Sicil Belgesi

200

 

ŞEHİRİÇİ OTOBÜS BİLET ÜCRETLERİ

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Şehiriçi Otobüs Dolmuş Bilet Ücreti

1.50

Öğrenciler için Şehir İçi Otobüs Bilet Ücreti

1,00

Şehit Aileleri (1. Derece) Gazi ve Engelliler

0,75

Taksimetre Fiyat Tarife (Kalkış) Ücreti

3,50

Taksimetre Fiyat Tarife (Kilometre) Ücreti

2,50

Taksimetre Fiyat Tarife (Saat) Ücreti

20,00

 

 

 

 

 

 

 

OTOPARK GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETİ

BEDELİ TL.

Otopark Giriş Çıkış Ücret (Günlük)

10

Giriş Çıkış Ücreti (Aylık)

200

Otobüsün Terminalden Çıkış Ücreti Günlük

25

Otobüsün Terminalden Çıkış Ücreti Aylık

350

Park Ücreti (Şehiriçi)

5

 

SERVİS ARAÇLARI ÖZEL İZİN BELGESİ HARCI

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Şehiriçi Minibüsler

1000

Okul Servisleri

750

Ticari Taksiler

750

Beton Mükserleri ve Yük Taşıyan Kamyonlar İçin (Yıllık İzin Belgesi)

500

 

 

 

 

BEDELİ TL.

TİCARİ PLAKA ÜCRET TARİFELERİ

 

A-SERVİS (S) PLAKALI ARAÇLARIN ÜCRETLERİ

 

 

 

17 koltuk ve altı S Plaka Tahsis ücreti

 

23.000,00

Çalışma Ruhsat Vizesi Ücreti

500,00

Devir ücreti

2.750,00

Araç değişiklikleri ücreti

1.000,00

Güzergah İzin Belgesi Ücreti (Minibüs servis araçları)

750,00

Güzergah İzin Belgesi Ücreti (Otobüs servis araçları)

1.000,00

D-3 Yetkili belgeli servis araçları güzergah izin belgesi ücreti (tüm araçlar için)

500,00

Özmal aracı ile hizmet veren servis araçları güzergah izin belgesi ücreti (tüm araçlar için)

500,00

B-MİNİBÜS (D) PLAKALI ARAÇLARIN ÜCRETLERİ

 

17 koltuk ve altı D Plaka Tahsis ücreti (Plaka verilmesi durumunda o günün şartlarına göre tahsis ücreti tekrar güncellenecektir.

 

60.000,00

Çalışma Ruhsat Vizesi Ücreti

750,00

Devir ücreti

3.500,00

Güzergah izin belgesi ücreti

1.250,00

Araç değişiklikleri ücreti

1.250,00

Hattı olduğu halde çalışan D plaka minibüsleri yeni hat açıldığında yeni hatlarda çalışma bedeli

7.500,00

C-TAKSİ (T) PLAKALI ARAÇLARIN ÜCRETLERİ

 

Plaka Tahsis Ücreti (Plaka verilmesi durumunda o günün şartlarına göre tahsis ücreti tekrar güncellenecektir.)

15.000,00

Çalışma Ruhsat Vizesi Ücreti

500,00

Devir ücreti

 2.500,00

Araç değişiklikleri ücreti

500,00

Askıya alma ücreti

500,00

Askı iptali ücreti

750,00

Askıdaki Plakanın Devir Ücreti

1.500,00

Durak değişiklikleri ücreti

1.500,00

BASILI EVRAK BEDELLERİ

 

 

Ticari minibüs ruhsat ücreti

150,00

S Plaka Ruhsat ücreti

100,00

Ticari taksi ruhsatı ücreti

 

80,00

 

HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI

 

 

 

 

HARCIN MİKTARI TL.

Küçükbaş Hayvan başına

10,00

Büyükbaş Hayvan başına

20,00

 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

 

 5281 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle artırılan miktarlar

 

                              Harcın Tutarı (TL)

 Tartı ağırlıklarının her birinden

                                 1,25

 Uzunluk ölçülerinin her birinden

                                 1,25

 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden

                                 2,75

 El terazilerinden             

                                 5,50

 Normal masa terazilerinden

                                 8

 Otomatik (ibreli) terazilerden

                                 11

 Elektronik terazilerden

                                 14

 Kantar ve basküllerden

                                 22

HARCAMALARA KATILMA PAYLARI

1- Yol Harcamaları Katılım Payı

 

 

 

 

M2 TL.

Mevcut Kaldırım ve Parke Taşlarının sökülüp yeniden düzenlenmesi

22

Stabilize Beher m2

40

Kilitli Taş m2

60

Asfalt m2

180

2- Kanalizasyon Harcamaları Katılım Payı

 

 

Yeni Kanalizasyon Tesisi yapılması beher m2                 

25

Mevcut Tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi                                                  

25

Kanal Temizleme onarımının yapılması    

50

3- Su Tesisi Harcamaları Katılım Payı

 

 

Yeni İçme suyu Tesisleri yapılması Beher m2                                                                             

20

Mevcut Şebeke Tesislerin tevsii ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi                                  

15

 

İTFAİYE HİZMETLERİ İÇİN ÜCRET TARİFESİ

HİDROLİK MERDİVEN KİRALAMA

 

 

 

 

BEDELİ TL.

Çalışma Saati ( 1saat için )

200

Gidiş-Dönüş km. Başına ( Belediye Sınırları Dışı )

10

Afiş ve Bayrak asma ( Adet Başına )

40

Kilitli Kapı Açma

40

MOTOPOMP VE DALGIÇ POMPA İLE SU BOŞALTMA ( KENTTE SU BASKINI HARİÇ )

 

Dalgıç pompası ( 1 Saat için )

120

Motopomp ( 1 Saat için )

150

İtfaiye Pikabı İle Gidiş-Dönüş km. Başına ( Belediye Sınırları Dışında )

10

 

 

ARAZÖZLE SU VERME

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Taziye Evlerine Verilmesinde ücret alınmaz

 

Özel ve Tüzel Kişilere

 

*10 Tonluk Su Tankerinin Verilmesinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

150

*15 Tonluk Su Tankerinin Verilmesinde

200

 

Arazöz Gidiş-Dönüş km. başına ( Belediye Sınırları Dışında )

10

BACA TEMİZLİĞİ

 

Soba Bacası ( Daire Başına)

30

 

 

 

 

 

 

 

Tek Kazanlı Kalorifer Bacası

150

Çift Kazanlı Kalorifer Bacası

200

Sanayi Tipi ve Özel Baca

250

** Küşat ve Ruhsat Safhasında Belediye ve İşyeri Sahiplerinin Talebi üzerine İşyerlerinin Yangın Tedbirleri Yönünden incelenmesi.

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN

 

1. Sınıf  Gayri Sıhhi Müessese  ( 100 m2 ) ye kadar

300

2. ve 3. Sınıf Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müessese  ( 50 m2 ) ye kadar

60

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ( 100 m2 ) ye Kadar

100

( 100 m2 ‘ den sonra her m2 için)

0,10

KAMU VE ÖZEL BİNALARIN YANGIN KONUSUNDA İNCELENMESİ

 

Özel Binaların Yangın Tedbirleri Yönünden İncelenmesi ( m2 )

0,70

Kamu Kuruluşlarının Yangın Tedbirleri Yönünden İncelenmesi ( ücretsiz )

 

 

İnceleme Sonucu Tespit Edilen Eksikliğin Giderildiğinin Tespiti

50

EĞİTİM VE TATBİKAT HİZMETLERİ

 

Kamu Kurumuna Bağlı Kursiyerlerden ( Kişi/ Saat )

10

Özel Sektöre Bağlı Kursiyerlerden ( Kişi/ Saat )

20

Özel ve Tüzel Kişilere ait İşyerinde Eğitim Tatbikatı

350

 Askeri Birlikler ve İtfaiye Kuruluşları Okullarındaki Eğitim Tatbikatlarından Ücret Alınmaz.

 

Camiiler, Okullar, Hastaneler, Askeri Binalar ile Diğer Kamu Kuruluşları talepleri doğrultusunda verilen Merdiven ve Bayrak Asma hizmetlerinden ücret alınmaz.

 

Yangın ve hayatı tehlike arz eden durumlarda kapı açma hizmetlerinden ücret alınmaz.

 

Afetlerde ve olağanüstü durumlarda su tahliye hizmetleri ücretsizdir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Taziye Evlerine Arazöz ile su verilmesinde ücret alınmaz.

 

 

TAHRİP EDİLEN ZEMİN ÜCRETLERİ                               UYGULANACAK TL./M2

TAHRİBATIN CİNSİ

BİRİMİ

BEDELİ/TL./M2

Beton Yaya Yolu Tahrip Bedeli

M2

100

Stabilize Yol Tahrip Bedeli

M2

90

Toprak Yol Tahrip Bedeli

M2

55

Kilitli Parke Taşı Yaya Yolu Bedeli

M2

100

Karo Yaya Yolu Tahrip Bedeli Parke

M2

150

Bazalı Taş Yaya Yolu Tahrip Bedeli

M2

180

Asfalt Yol Tahrip Bedeli

M2

180

Asfalt Yaya Yolu

M2

140

Beton Bordur Taşı

Metre

70

Bazalı Bordur Taşı

Metre

120

Çim

M2

40

Yol Yağmur Suyu Oluğu

Metre

120

Sökülen ve Kırılan Ağaç İçin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına Meclisçe Kararlaştırılan Ağaç Satış Fiyatı Geçerlidir. Adet Çevre Koruma Daire Bşk.Fiyatı.

 

 

 

 

Yol Çizgisi Tahribatı

M2

70

Yağmur Suyu Rögarı Bozma

Adet

450

Standart Sinyalizasyon Direği

Adet

700

Büyük Sinyalizasyon Direği

Adet

900

Sinyalizasyon Kablosu ve İşçiliği

 

160

Trafik İşaret, uyarı Yön Tabelaları

Adet

400

         

 

 

 

 

        2020 Mali Yılı içinde tahsil edilecek Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ          

 

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK adına kayıtlı 488 ada 2 ve 574 ada 41 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolunun kaydırılması ve kısmen daraltılarak 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında 10 metrelik taşıt yolu, 7 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında 10 metrelik yolun doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik taşıt yolunun kuzey yönüne doğru kaydırıldığı ve devamında kuzey-güney doğrultusunda geçen kısmının 7 metrelik yola düşürüldüğü, güneyinden geçen kısmında yolun 10metreden 7metreye düşürüldüğü ve kuzey yönünde kaydırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahse

 

                                                                ./..

konu parsellerin dışında başka parsellere de girildiği ve bununla beraber şırnak belediye başkanlığına ait sudeposu olarak kullanılan ve teknik altyapı alanı olarak planlanmış olan alanın da bir kısmına girerek yol olarak planlandığı görülmektedir. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolun 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parsellerin dışında başka parsellere de denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir. Ancak Belediye Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği dosyasında parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 2 nolu parsel ve 574 ada 41 nolu parsellerden geçen 10 metrelik yolun kaydırılması ve bir kısmının daraltılarak 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi maksadıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK adına kayıtlı 488 ada 2 ve 574 ada 41 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

 

         Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeni Mahalle Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı 784 ada 76 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar komisyonumzca, yürürlükteki imar planında Üniversite Alanı olarak planlanmış İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi 784 ada 76 nolu parselde belirlenen 20 metrelik çekme mesafesinin batı cephesinin bir kısmında 15 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan/yaptırılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının yol ve bir kısmının E=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Üniversite alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 806 hektarlık Riskli Alan dışında kalan alanla ilgili Belediyemizce 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planlarında bir kısmının yol ve bir kısmının E=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma koşullu üniversite alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı

 

                                                             ./..

döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle donatı alanların yeniden inşaa edilebilmesi ile tarihi değerlerimizin de gerek restitüsyon gerek restorasyon yoluyla kentimize kazandırılması adına 784 ada 76 nolu parselde belirlenen 20 metrelik çekme mesafesinin batı cephesinin bir kısmında 15 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan plan değişikliğinin kurum ve toplum menfaati açısından değerlendirilerek İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeni Mahallede bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı 784 ada 76 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ

 

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Muaz SEVİK  ve müşterekleri adına kayıtlı, 574 ada 40 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 40 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen yaya yolu ile beraber 20 metreye tekabül eden yolun 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında kısmen 7 metre olarak yaya yolu ile ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen 10 metrelik yaya yolu ile beraber 20 metre genişliğine sahip yol ve ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında doğu-batı doğrultusunda geçen 10 metrelik taşıt yolunun devamında 7 metrelik yola düşürüldüğü ayrıca bahse konu parselin dışında başka parsellere de girildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda plan değişikliğine konu yolun 574 ada 40

 

                                                                 ./..

nolu parselin dışında başka parsellere de denk geldiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir. Ancak Belediye Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği dosyasında parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 40 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolu ve bitişiğinden geçen yaya yolu ile beraber 20 metreye tekabül eden yolun 7 metrelik yaya yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin parsel maliklerinin muvafakatının tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden imar planı değişikliğinin imar kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi maksadıyla konunun detaylı olarak incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla,  Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 40 nolu parselde yapılan 

 imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine

oy birliği ile karar verildi.

       

GÜNDEMİN 6. MADDESİ

 

      Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Hasan TONĞ adfgına verilen dilekçenin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Hasan TONG adına verilen dilekçe ve dilekçe eki belgeler üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu dilekçeye istinaden muhtelif parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında konut alanlarının, E=1.25 Hmax=12.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 Hektar Revizyon İmar Planlarında konut alanlarının, E=1.20 Yençok=12.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, söz konusu dilekçeye istinaden yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanacak imar planı dosyası ile beraber başvuru yapılması durumunda gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla,  Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Hasan TONG adına yapılan 

 talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

        

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

 

      Şırnak İli Merkez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi, İsmail ÖZMEN adına kayıtlı, 706 ada 1 nolu parselde yapılan ilave  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca; Şırnak Merkez İmar Planı sınırları dışında kalan İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi, 706 ada 1 nolu parselin bir kısmının yol, bir kısmının park, bir kısmının konut alanı ve bir kısmının ticaret konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planı ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan imar planı ile; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 706 ada 1 nolu parselde Ayrık Nizam 2 kat konut alanı, E=0.90, Yençok=9.50 yapılaşma koşullu ticaret konut alanı, imar yolları ve bölgeye getirilen nüfus oranında yeşil alan önerisi yapılarak plan taslağı oluşturulduğu, söz konusu parselde planlanan konut alanlarında Taban Alan Kat Sayısı (Taks) 0,30 , emsal inşaat alanı olarak Kaks 0,60 önerildiği görülmektedir. İmara açılmak istenen alanın yol bağlantıları ile imarlı alanla bütünleşmesinin sağlandığı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre kişi başına düşen yeşil alanın 10 metrekare olarak belirtilerek bölgeye getirilen nüfus yoğunluğunda göz önüne alındığı görülmektedir.

 

                                                                ./..

Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle kentin yeniden inşaa edilebilmesi adına 706 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli kurum görüşlerinin tamamlanmasıyla bu doğrultuda yapılan plan değişikliğinin değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden gerekli kurumların uygun görüşlerinin tamamlanarak bir sonraki meclis toplantısında karar almak üzere oybirliği ile ertelenmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla,  Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 706 ada 1 nolu parselde yapılan 

 imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile

karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ

 

         Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, SOM YAPI İnş.Mad.San.Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı 377 ada  16 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 377 ada, 16 nolu parsele ait Belediyemize iletilen emsal değerine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 2.149,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında blok nizam 11 kat (BL-11) konut alanı ve yol olarak planlandığı, ancak 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 Hektar Revizyon İmar Planlarında blok nizam 6 kat (BL-6) konut alanı ve yol olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Şırnak Belediye Başkanlığımızın 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve yürürlükte bulunan 645 Hektar Revizyon İmar Planlarında her ne kadar blok nizam 6 kat (BL-6) konut alanı olarak planlanmış olsa da mevcut durumda yapılmış olan ve yıllardır kullanılan yapının 11 katlı olduğu tespit edilmiştir. Yürürlükte bulunan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. Maddesinde belirlenen çekme mesafelerine ilişkin 377 ada 16 nolu parselde bulunan mevcut yapıya göre konut alanı olarak planlanan yapı adasının tüm çevresi boyunca bahçe çekme mesafelerinin 5m olarak planlandığı görülmektedir. İmar Komisyonunca yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Yerinde, mevcut bulunan ve kullanılan binanın çekme mesafelerine göre, 11 kat olduğu ve daha önce yapı ruhsatı aldığı ancak alınan ruhsatın halihazırda

bulunan yapının toplam katsayısına denk gelmediğinden yeniden ruhsat almak üzere iptal edildiği tespit edilmiştir.

                                                        ./..

İmar Komisyonumuzca, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Yerinde mevcut ve kullanılan binanın batı, doğu, kuzey ve güney taraflarının parsel sınırına olan çekme mesafeleri görülmüş olup binanın mevcut ölçüleri ile kütle olarak imar planına işlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan imar planı ile; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 377 ada, 16 nolu parselde bulunan yapıya esas E=3.60 yapıldığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre arttırılan emsal değeri ile getirilen nüfus yoğunluğunun göz önüne alınarak nüfus artışına karşılık gelen yeşil alan önerisinin 554 ada 5 nolu parselden karşılanması itibariyle imar planının önerildiği görülmektedir.

 

Önerilen imar planı değişikliği ile halihazırda bulunan ve mevcut durumda kullanılan yapının ruhsata uygun hale getirilmesiyle yapı ruhsatı verilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun baz alınması gerektiği denilmektedir.

 

Bahçe mesafelerinin belirlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde “…uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa...” ibaresi de baz alınarak yapılan imar planı değişikliğinde binanın mevcut durumunun baz alındığı, bahse konu yapının yapı ruhsatının verilebilmesi amacıyla çekme mesafelerinin ve mevcut kütlenin işlendiği belirlen-

 

miştir. Mevcut yapının imar planına ve ruhsata uygun hale getirilmesi halinde yapı ruhsatı verilerek kayıt altına alınabilmesi doğrultusunda bahse konu yapının yapı ruhsatının verilebilmesi amacıyla imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir.

 

Şehircilik ilkeleri bakımından 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 377 ada 16 nolu parselde çekme mesafelerinin ve mevcut kütlenin işlendiği imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeşilyurt Mahallede bulunan 377 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ

 

        Şırnak İli, Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi, Resul BARKIN ve Müşterekleri adına kayıtlı,  761 ada 16 nolu parselde yapılan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İlimiz, Merkez İlçe, Yenimahalle Mahallesi 761 ada 16 nolu parselden geçen 7 metrelik yol ile ibadet alanının yeniden düzenlenerek yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının yol, bir kısmının park alanı ve bir kısmının E=1.50, Hmax=15.50 yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 806 hektarlık Riskli Alan dışında kalan alanla ilgili Belediyemizce 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planlarında bir kısmının yol, bir kısmının park alanı, bir kısmının ibadet alanı, bir kısmının E=1.20, Hmax=12.50 yapılaşma koşullu konut alanı ve ticaret konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

761 ada 16 nolu parselden geçen 15 metrelik taşıt yolu, 10m ve 7m yaya yollarının mevcut olduğu ve bu alandaki imar yollarının korunarak ibadet alanının ticaret konut alanına dönüştürüldüğü ve ticaret konut adasıyla arasındaki 7 metrelik yolun mevcut duruma göre kaldırılarak yeniden düzenlenmesiyle plan değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir. Ayrıca bu parselde planlanmış olan ibadet alanının mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi ile ticaret konut alanına dönüştürülürken dönüştürülen ibadet alanına eşdeğer alan olarak donatı alanı ayrılmadığı tespit edilmiştir.

 

                                                                 ./..

Şehircilik ilkeleri bakımından 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda imar planlarında donatı standartını düşürücü planlama yapılamayacağından Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 761 ada 16 nolu parselin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İlimiz, Merkez İlçe, Yeni mahallede bulunan Resul BARKIN adına kayıtlı

761 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

 

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mehmet KAPAR adına kayıtlı 458 ada 20 nolu  parselde yapılan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi 458 ada 20 nolu parselde, 12 metrelik imar yolunun mevcut kullanım ve mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi, mevcut binanın nizamının ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında Taks:0.30 , Kaks:1.20 , ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olup 12 metrelik taşıt yolundan cephe alması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 Hektar Revizyon İmar Planlarında Taks:0.30 , Kaks:0.90 , ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olup 12 metrelik taşıt yolundan cephe aldığı tespit edilmiştir.

 

Bu güzergahta imar planında tasarlanan 12 metrelik taşıt yolunun mevcut durumda asfaltlanmış olarak kullanılan yolu ve mülkiyet sınırlarını takip etmediği ve bu yola cephe alan parsellerdeki mevcut yapıları ruhsat alamaz halde bıraktığı tespit edilmiştir. Bu güzergahta halihazırda asfaltlanarak kullanılan, yol olarak terki yapılmış, kadastral yola göre kaydırılarak 10m olacak şekilde yeniden planlandığı görülmektedir. Bununla beraber söz konusu parselde bulunan mevcut binanın yapı ruhsatı alabilmesi amacıyla mevcut nizamına uygun bir şekilde bitişik nizam olarak, kullanım amacına yönelik ticaret-konut alanı olarak plan değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.

                                                               ./..

Yürürlükte bulunan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” 23. Maddesinde 458 ada 20 nolu parselde bulunan 3 katlı yapılaşma nizamına tekabül eden 3 metre arka bahçe çekme mesafesine uyulmadığı görülmektedir.

 

İmar Komisyonumuzca, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Yerinde mevcut ve kullanılan binanın batı-doğu taraflarındaki parsel sınırına olan mesafelerine bakıldığında bitişik nizam yapılaşma koşuluna göre yapılaşmakla beraber arka kısmında 1 metrenin altında çekme mesafesinin bırakılarak yapı yapıldığı görülmüş olup binanın mevcut ölçüleri ile imar planına işlendiği tespit edilmiştir. Bahçe mesafelerinin belirlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde “…uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa...” ibaresi de baz alınarak yapılan imar planı değişikliğinde binanın mevcut durumunun baz alındığı, herhangi bir yoğunluk artışına gidilmediği, mevcut kütlenin olduğu gibi baz alınarak yürürlükte bulunan imar planında verilmiş olan 3 kat yapı hakkının korunarak mevcut yapının imar planına ve ruhsata uygun hale getirilmesi halinde yapı ruhsatı verilerek kayıt altına alınabilmesi doğrultusunda bahse konu yapının yapı ruhsatının verilebilmesi amacıyla imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir.

 

İlimiz, Merkez, Yenimahalle Mahallesi, 458 ada 20 nolu parselde bulunan yapının nizamı ve lejant değişikliği, bu güzergahtan geçen imar yolu düzenlenmesi ile cephe alan parsellerin yapılaşabilmesi, halihazırda bulunan yol ve mevcut durumda bulunup kullanılan, bu yoldan cephe alan yapıların ruhsata uygun hale getirilmesiyle yapı ruhsatı verilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun baz alınması gerektiği denilmektedir.

 

Şehircilik ilkeleri bakımından yukarıda açıklanan teknik hususlar ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeni mahallede bulunan 458  ada 20 nolu parselde  yapılan 

 imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile

 karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ

 

      Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına kayıtlı 374 ada 5 nolu parselde yapılan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.p

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Yeşilyurt Mahallesi, 374 ada 5 nolu parselin sağlık tesis alanı ve konut alanından eğitim tesis alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının sağlık tesis alanı, bir kısmının Taks:0.30, Kaks:1.20, ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullu konut alanı ve bir kısmının yol olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında bir kısmının sağlık tesis alanı, bir kısmının Taks:0.30, Kaks:1.20, ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullu konut alanı ve bir kısmının yol olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde

 

                                                            ./..

hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle donatı alanların yeniden inşaa edilebilmesi adına 374 ada 5 nolu parselin sağlık tesis alanı ve konut alanı olarak planlanan kısmının eğitim tesis alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin kurum ve toplum menfaati açısından değerlendirilerek İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeni mahallede bulunan 374 ada 5 nolu parselde yapılan 

 imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile

karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ

 

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mirhan ERCAN adına kayıtlı, 577 ada 27 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

       İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi Mirhan ERCAN adına kayıtlı 577 ada 27 nolu parsellerin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

 

       Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahalesinde bulunan Mirhan ERCAN

adına kayıtlı 577  ada 27 nolu   parselde  yapılan  imar  planı  değişikliğinin,  İmar Komisyonu

Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ

 

       Şırnak İli Merkez İlçesi Yeni Mahalle de bulunan Serhat KUNUR adına kayıtlı 577 ada 130 ve 131 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 577 ada 130 ve 131 nolu parsellerin akaryakıt ve lpg tesisine dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında taks:0.30, kaks:1.50, ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında Taks:0.30, Kaks:1.50, ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında parsellerin bitişiğinde bulunan ve imar planlarında akaryakıt ve lpg istasyon alanı olarak planlanmış olan 577 ada 146 nolu parsel ile bütünleşik akaryakıt ve lpg istasyon alanına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Karayolları kenarında bulunan 577 ada 146 nolu parsel ile bütünleşik bir şekilde planlanan öneri çalışmasının Karayolları Kenarında Açılacak ve Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin yapılması önem arz etmektedir.

 

                                                     ./..

Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu, Karayolları Kenarında Açılacak ve Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ve ilgili hükümler gereğince Yenimahalle Mahallesi, 577 ada 130, 131 nolu parsellerin akaryakıt ve lpg tesisine dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli Merkez İlçesi Yeni Mahalle de bulunan Serhat KUNUR adına kayıtlı

577 ada 130 ve 131 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ilekarar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ

 

         Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak. San.İç ve  dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 823 ada 1, 2 nolu parseller, 284 ada 13, 14, 15, 16, 17 nolu parsellerde bulunan akaryakıt istasyonu alanı, 15 metrelik taşıt yolu ve 7 metrelik yaya yolu ile beraber eğitim tesis alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

        Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında akaryakıt ve lpg istasyonu alanı, 15 metrelik taşıt yolu ile 7 metrelik yaya yolu ve ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında akaryakıt ve lpg istasyonu alanı, 15 metrelik taşıt yolu ile 7 metrelik yaya yolu ve ayrık nizam 3 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

       

         Plan tadilatına konu parsellerin yapılan imar uygulaması ile mülkiyet sahibi olmasına rağmen akaryakıt alanı kullanım alanından daha küçük parseller oluşmuştur. Çevresini saran 284 ada 13,14,15,16,17 ve 823 ada 3 parsel sahibinin muvaffakatlarıyla mülkiyet sınırları değiştirilerek kullanım alanına göre yeniden düzenlenerek imar planı önerilmiştir.

                                                     ./..

Yapılan imar planı değişikliğinde; Akaryakıt istasyonu alanı mevcut durumdaki kullanım alanına göe düzenlenmiş olup kuzeyindeki 15m yolun güney yönünde çevrilmesiyle ortaokul alanına ait spor sahası okula dahil edilmiş olup okulun köşesinde bulunan ve Şırnak Belediyesi tarafından yeşillendirilerek çevre düzenlemesi yapılan alan otopark alanı olarak düzeltilmiştir. Akaryakıt alanı doğusundaki yaya yolu akaryakıt ve lpg istasyonu alanındaki idari bina üzerinde kaldığından doğu parsellerinin muafakatları doğrultusunda doğu tarafa doğru kaydırılmıştır. Akaryakıt alanı güneyindeki araç yıkama alanı olarak kullanılan ve akaryakıt kullanım alanına ait alanın güney parselinden alınan muvaffakatla ada ayrım uygun yerine alınmıştır. Çekme mesafeleri kullanıma göre ayarlanmış olup genel planlama kararları değiştirilmemiştir. Yapılan değişiklikte yapılaşma kararları üzerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda plan değişikliğine konu düzenlemenin 823 ada 1, 2 nolu parsellerle birlikte 284 ada 13, 14, 15, 16, 17 nolu parsellere de etki ettiği görülmekte olup yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvaffakatı gerekmektedir. Belediye Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği dosyasının parsel maliklerinin muvaffakatları doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Yürürlükte bulunan imar planının plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Yenimahalle Mahallesi, 823 ada 1, 2 nolu parseller, 284 ada 13, 14, 15, 16, 17 nolu parsellerde bulunan akaryakıt ve lpg istasyonu alanı, 15 metrelik taşıt yolu ve 7 metrelik yaya yolu ile beraber eğitim tesis alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin kurum ve toplum menfaati açısından değerlendirilerek İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak. San.

İç ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parselde yapılan imar planı değişikliğinin,İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

       GÜNDEMİN 15. MADDESİ

 

        Belediye Zabıta ve Trafik personellerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 4343 sayılı yazısında; Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görev niteliği gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bakılmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclis kararı ile nüfusu 50.0001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde görev yapan Zabıta ve İtfaiye  personellerine 337,50 TL. fazla çalışma ücreti verilebilir denilmektedir.

 

        Bu nedenle, Belediyemizde çalışan Zabıta ve ve İtfaiye  personellerine verilen fazla mesai ücretlerinin 180,00 TL.den 337,50 TL.’ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

                                                                                    T.C

ŞIRNAK (MERKEZ)BELEDİYESİ

  MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi     : 07.11.2019

                  No                 : 2019/200

 

 

Kararın Konusu : Şırnak (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı (IPA) işi için İller Bankası

                                A.Ş.den kredi kullanılması.

 

        Şırnak (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı (IPA) işi için İller Bankası A.Ş.den     6.710.093.- (altımilyonyediyüzonbindoksanüç) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar)  karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediyemiz Başkanı Mehmet YARKA’nın  yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ

 

       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4327 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün 04.10.2019 tarihli ve 2019/423 sayılı yazıları ile mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz merkez Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Basan İş Hanı No:16’da bulunan Aile Destek Merkezi Hizmet Binası’nın protokol süresinin uzatılması talep edilmektedir.

 

        Bu nedenle, Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şırnak Merkez Aile Destek Merkezi Hizmet Binası için mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Basan İş Hanı No:16’da bulunan yerin tahsis protokol süresinin 2 yıl daha uzatılmasına oy biriği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ

 

       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4328 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17.09.2019 tarihli ve 102365 sayılı yazıları ile mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz merkez Atatürk Mahallaesi Zübeyde Hanım Caddesi Basan İş Hanı No:16’da bulunan Gençlik Merkezi Hizmet Binası’nın protokol süresinin uzatılması talep edilmektedir.

 

        Bu nedenle, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şırnak Gençlik Merkezi Hizmet Binası için mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Basan İş Hanı No:16’da bulunan yerin tahsis protokol süresinin 2 yıl daha uzatılmasına oy biriği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİ

       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4322 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4322 sayılı “Yardım Hk.” Konulu yazısı ekinde bulunan Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2019  tarihli ve 866556 sayılı yazsısında; Türkiyenin önemli tanıtım organizasyonlarından biri olan ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde bu yıl 10. düzenlenecek  olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına İlimiz turizminin geliştirilmesi sahip olduğu değerlerini  kültürel değerleri yöresel ürünleri ve destinasyonlarının tanıtımı için İlimiz adına katılacak olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şırnak standında tanıtımı gerçekleştirilecek olan yöresel ürünleri Antalya İl merkezine götürmek üzere araç kiralama  konaklama vb. giderleri için  katkı sağlanması talep edilmektedir.

 

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Denilmektedir.

         Bu itibarla; Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Şırnak yöremizin ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde bu yıl 10. düzenlenecek  olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına İlimiz turizminin  geliştirilmesi, destinasyonlarının tanıtımı için Şırnak standında tanıtımı gerçekleştirilecek olan yöresel ürünleri Antalya İl merkezine götürmek üzere araç kiralama  konaklama vb. giderleri için  Belediyemiz Başkanlığınca  10.000,00 TL.  yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ

 

       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4323 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4323 sayılı “Yardım Hk.” Konulu yazısı ekinde bulunan Şırnak Genç Liderler Derneğinin 22.10.2019 tarihli ve 05 sayılı yazısı ile Şırnak İlinde ikamet eden maddi durumu olmayan öğrencilere YKS Üniversiteye hazırlık için 93 öğrenciye  ders verilmekte olup derneğimizin maddi olanağı olmadığı için kitap kaynağı sağlayamıyoruz bu nedenle Belediyemizden maddi yardım talep etmektedir.

 

      5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” başlıklı (a) bendinde;  Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

        Bu itibarla; Şırnak Genç Liderler Derneği İlimizde ikamet eden maddi durumu olmayan öğrencilerimiz için kitap kaynağı sağlamak amacıyla Belediyemiz Başkanlığınca 15.300,00 TL.  yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİ

 

 

Konu:Elektrik kullanımından kaynaklanan gecikmiş borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum hesabına aktarılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması.

 

Elektrik kullanımından kaynaklanan gecikmiş borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum hesabına aktarılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00 (İki Milyon) TL.kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediyemiz Başkanı Mehmet YARKA’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ

 

       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4324 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 4324 sayılı “Yardım .” Konulu yazısı ekinde bulunan Şırnak Halk Eğitim Merkezi ile belediyemiz arasında yürütülmekte olan Şal Şapik sanatının geliştirilmesi ve geleneğinin devam ettirilmesi için belediyemiz başkanlığından maddi yardım talep edilmektedir.

 

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Denilmektedir.

 

            Bu  itibarla Şırnak Halk Eğitim Merkezi ile belediyemiz arasında yürütülmekte olan Şal Şapik sanatının geliştirilmesi ve geleneğinin devam ettirilmesi için belediyemiz başkanlığı tarafından 60.000,00TL. yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

      GÜNDEMİN 23. MADDESİ

 

            Şırnak İli merkez ilçesi Cumhuriyet mahallesi Selim BATMAZ adına kayıtlı 333 ada 1 nolu parsel ve Zanyar ANIK ve müşterekleri adına kayıtlı 333 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi kınusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. , yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda,  Şırnak İli merkez ilçesi Cumhuriyet mahallesi Selim BATMAZ adına kayıtlı 333 ada 1 nolu parsel ve Zanyar ANIK ve müşterekleri adına kayıtlı 333 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ

 

       Şırnak İli merkez ilçesi Yeşilyurt mahallesi Ferhat BASAN adına kayıtlı 552 ada 4 nolu  parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi kınusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. , yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Şırnak İli merkez ilçesi Yeşilyurt mahallesi Ferhat BASAN adına kayıtlı 552 ada 4 nolu parselde yapılan imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ

 

       Şırnak İli merkez ilçesi  İsmetpaşa mahallesi  Ebubekir ZEYREK adına kayıtlı 466 ada 4,5 ve 467 ada 15 nolu  parsellerde  yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi kınusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. , yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Şırnak İli merkez ilçesi İsmetpaşa mahallesi Ebubekir ZEYREK adına kayıtlı 466 ada 4,5 ve 467 ada 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ

 

       Şırnak İli merkez ilçesi Cumhuriyet mahallesi Abdurrahman TEMEL adına kayıtlı 488 ada 14 ve 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi kınusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. , yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda,  Şırnak İli merkez ilçesi Cumhuriyet mahallesi Abdurrahman TEMEL adına kayıtlı 488 ada 14 ve 15 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ

 

       Şırnak İli merkez ilçesi Yeşilyurt mahallesi Abdulaziz GÖK adına kayıtlı 377 ada 11,15 ve 23 nolu  parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi kınusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. , yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Şırnak İli merkez ilçesi Yeşilyurt mahallesi Abdulaziz GÖK adına kayıtlı 377 ada 11,15 ve 23 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.    

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ

 

       İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi Piyale Sokak No:16 Kat:1 de ikamet eden Lokman TEKİN’in Belediyemiz Başkanlığına verdiği 24/10/2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi Piyale Sokak No:16 Kat:1 de ikamet eden Lokman TEKİN’in Belediyemiz Başkanlığına verdiği 24/10/2019 tarihli dilekçesinde; 23.10.2019 tarihinde Şırnak Belediye Başkanlığına ait kanalizasyon hattının tıkanması sonucu, ev eşyalarının bir kısmının zarar gördüğü, söz konusu zararlarının Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

       Bu nedenle, kanalziasyon tıkanması sonucunda Lokman TEKİN’in evinde yapılan incelemeler neticesinde; 1 adet Tv Dolabı, 6 adet Halı, 10 adet Yastık, 1 adet Battaniye, 2 adet Döşek, 1 adet Süpürge Makinesi, 1 adet Sehpa, 2 parça Elbise, 2 adet Yolluk ve muhtelif Gıda Malzemesinin zarar gördüğü tespit edilmiş olup, söz konusu zararlarının Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

 

      Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile;  Şırnak İli Merkez İlçesi’ne ait

2017- 2018 yıllarında yapılmış olan imar planlarında TAKS ve KAKS değerleri yazılmamış

yapı adalarında yapılan ruhsat başvurularına ilişkin emsal inşaat alanlarının belirlenmesinin

görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.  

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli Merkez İlçesi’ne ait 2017- 2018 yıllarında yapılmış olan imar planlarında TAKS ve KAKS değerleri yazılmamış yapı adalarında yapılan ruhsat başvurularına ilişkin emsal inşaat alanlarının belirlenmesi ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde;

Şırnak İli, Merkez İlçesinde, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planları, 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.12.2017 tarihli ve 21611 sayılı onayı ile yapılarak yürürlüğe giren Şırnak Merkez Riskli Alan 160 hektar Revizyon İmar Planlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.10.2019 tarihli ve 241215 sayılı yazısı ile “kentsel tasarım projelerini hazırlama, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, her türlü, harita imar uygulaması(arazi ve arsa düzenleme işlemleri)hazırlama ve onaylama” yetkisinin geçici olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 12. Bendi uyarınca Başkanlığımıza devredildiği bildirilen yazı ekli krokide belirtilen kısımlarında Belediye Başkanlığımız başvuru yapılması durumunda ruhsat vermeye yetkilidir.

                                                     ./..

          Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde imar planları içerisinde bazı yapı adalarında (B-.. vb.) TAKS ve KAKS belirtilmediği dolayısıyla plan üzerinde yazılı herhangi bir emsal değerinin belli olmadığı görülmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla bitişik nizam (B -..vb.) TAKS ve KAKS değerlerinin belirtilmediği yapı adalarında belirtilen çekme mesafelerine uymak koşulu ile yapıya ilişkin çekme mesafeleri uygulandıktan sonra ortaya çıkan yapılaşma alanı içerisinde kalarak herhangi bir emsal sınırlamasına girmeden verilen kat hakkı korunarak yapı yapabilmelerine imkan sağlayacak şekilde uygulama yapılması gerektiği düşünülmektedir. Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple kentimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle yapılaşma alanlarının yeniden inşaa edilerek kentimizin ivedilikle imar edilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla vatandaşların sosyo-kültürel yapısı, mevcut doku esas alındığında Belediye Başkanlığımıza yapılan ruhsat başvurularında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde bazı mağduriyetlerin oluştuğu tespit edilmiştir. Kentin imar planına göre planlı gelişimini sağlamak ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla vatandaşlarında bu yönde caydırıcılığını sağlayarak yapı ruhsatı almaya teşvik etmek gerekmektedir. Bu bağlamda bahse konu yapı adalarında yapılacak ruhsat işlemlerine esas olmak üzere;  “imar planının uygulanması ve yapı ruhsatı başvurularında çözüm üretilebilmesi adına bitişik nizam (B-…) vb. TAKS ve KAKS değerlerinin belirtilmediği yapı adalarında belirtilen çekme mesafeleri uygulandıktan sonra ortaya çıkan yapılaşma alanı içerisinde kalacak şekilde herhangi bir emsal sınırlamasına girmeden verilen kat hakkı korunarak yapı yapabilmelerine imkan sağlayacak şekilde uygulama yapılacaktır.”

Bu düzenlemeyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilme imkânı sağlamak adına parsellerin yapılaşma durumu ve mevcut yapıları için yapı ruhsatı almalarının sağlanması amacıyla bahse konu yapı adalarındaki parsellerde bu şekilde uygulama yapılmasının oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla,  Şırnak İli Merkez İlçesi’ne ait 2017- 2018 yıllarında yapılmış olan imar planlarında

TAKS ve KAKS değerleri yazılmamış yapı adalarında yapılan ruhsat başvurularına ilişkin emsal inşaat alanlarının belirlenmesi konusunun, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.


­