Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI NİSAN AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

            2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis 1.ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesi konusu olup, yapılan gizli oylama sonunda aşağıdaki karara varıldı.

             Yapılan gizli oylama sonucunda; 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekilliğine 5 boş oy olmak üzere, 21 oy alan İhsan GÖREN, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise 20 oy alan Nihat TATAR’ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

          2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Katibi üyeliğine 2 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan gizli oylama sonunda aşağıdaki karara varıldı.

           Yapılan gizli oylama sonunda; 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Katibi Asil üyeliğine 5 boş oy olmak üzere 21 oy alan İsmail KABUL ve 20 oy alan Kamil KURT’un, Yedek üyeliğine ise 17 şer oy alan Yahya ACAR ve Abdurrahman OSAL’ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

    GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

            Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, 3 (üç) adet Daimi Encümenin seçilmesi konusu olup, yapılan gizli oylama sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan gizli oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçiminde  Bahar CAVLAK 21, Zafer KURAN 20, Abdullah Umut CİHAN 19 ve Seyran YİĞİT 8 oy almış olup, Belediye Daimi Encümen Üyeliğine 21 oy alan Bahar CAVLAK, 20 oy alan Zafer KURAN ve 19 oy alan Abdullah Umut CİHAN’ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan açık oylama sonunda aşağıdaki karara varıldı.

             Yapılan açık oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Ferit BATMAZ, Ayten AKGÜL ve Kerem ONAR’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye İmar Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan açık oylama sonunda aşağıdaki karara varıldı.

             Yapılan açık oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye İmar  Komisyonuna Sami GELİŞ, Müslüm ÖZMEN ve Esat GALİP’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

        Belediye Başkanı’na ait 2018 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 26.  ve 56. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddeleri gereğince hazırlanan Belediye Başkanı’na ait 2018 Yılı Faaliyet Raporu incelenmiş olup, Belediye Meclis Üyeleri; Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP ve Ali SAPMAZ’ın red oyu ile söz konusu raporun aynen kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 


­